*

Bạn đang xem: Văn bản hướng dẫn bộ luật tố tụng dân sự 2015

*

Phần 1: Hướng dẫn về thi hành án tù, án tử
4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2021: Liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, kinh doanh

Xem thêm: Cách Xem Code Của 1 Trang Web Bằng Điện Thoại, Máy Tính, 3 Ways To View Source Code

Trang chủ Thư viện pháp luật Luật sư toàn quốc Luật sư tư vấn Cùng thảo luận Vướng mắc pháp lý Thành viên Tra cứu pháp lý Tra cứu biểu mẫu
x Chào mừng bạn đến với Dân Luật. Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

*

Nhằm giúp các bạn đang có nhu cầu tổng hợp văn bản liên quan đến bộ luật tố tụng dân sự 2015,hôm này mình đã tổng hợp các loại văn bản để tiện trong việc học tập, nghiên cứu.

Luật

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Luật giám định tư pháp 2012

Luật phá sản 2014

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Luật luật sư 2006

Luật Luật sư sửa đổi 2012

LuậtThi hành ándân sự sửa đổi 2014

Luật Hộ tịch 2014

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Nghị định

Nghị định 81/2014/NĐ-CPquy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Nghị quyết

-Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTPbiểu mẫu trong tố tụng dân sự

- Được sửa đổi bổ dung bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTPcông bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử

Nghị quyết 103/2015/QH13về việc thi hành bộ luật tố tụng dân sự

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết 81/2014/QH13về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân

Nghị quyết 75/2019/QH14 bổ sung một điều vào Nghị quyết 81/2014/QH13 về thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Nghị quyết 82/2014/QH13về việc thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa

Nghị quyết 1214/2016/UBTVQH13về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTPhướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTCHướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTChướng dẫn thi hành quy định về thủ tụcgiám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Thông tư

Thông tư 01/2016/TT-CAquy định việc tổ chức các Tòachuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Thông tư 02/2017/TT-TANDTCban hành Quy chế tổ chức phiên tòa

Thông tư 01/2017/TT-TANDTCquy định về phòng xử án

Quyết định

Quyết định 698/QĐ-CAvề việc công bố án lệ

Quyết định 220/QĐ-CAvề việc công bố án lệ

Quyết định 46/QĐ-VKSTCnăm 2017 Quy tắc ứngxửcủa Kiểm sát viên khi thựchànhquyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháptại phiên tòa,phiênhọp củaTòaán do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao banhành

Pháp lệnh

Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Bài viết liên quan