Việc vạc âm đúng trọng âm vào giờ Anh không chỉ có đỡ đần ta giao tiếp một phương pháp thoải mái và tự nhiên ngoại giả tác động đến công dụng truyền đạt công bố, ví dụ: ‘record(n) là danh từ bỏ mang tức là bản thu thanh, còn từ bỏ re’cord (v) là đụng từ bỏ với nghĩa là hành động thu thanh.

Bạn đang xem: Trọng âm trong tiếng anh là gì


*

Trọng âm là gì cùng các luật lệ tiến công trọng âm

Trong giờ Anh, đều trường đoản cú bao gồm hai âm ngày tiết trsinh sống lên luôn luôn tất cả một âm huyết vạc âm biệt lập hẳn so với đều âm máu còn lại về độ dài, độ Khủng với độ dài. Âm huyết được nhận trọng âm là âm huyết được phát âm to nhiều hơn, giọng cao hơn nữa và kéo dài thêm hơn nữa các âm không giống trong cùng một từ.

Việc biết phương pháp tấn công trọng âm đúng không nào chỉ tạo điều kiện cho ta tiếp xúc một bí quyết thoải mái và tự nhiên hơn nữa ảnh hưởng đến kết quả truyền đạt ban bố, ví dụ: ‘record(n) là danh tự mang tức thị bản ghi âm, còn trường đoản cú re’cord (v) là động từ với tức là hành động ghi âm.

Âm tiết

Âm huyết là một trong đơn vị chức năng của tiếng nói.

Âm tiết đựng một âm thanh khô của nguan tâm solo.

Một từ có thể gồm một hoặc nhiều hơn một âm huyết.

Ví dụ:

Các từ bỏ tất cả một âm tiết: pen, live, nice

Các từ có nhị âm tiết: nation,

Các tự gồm bố âm tiết: beautiful, apartment…

Các từ có bốn âm tiết: apologize, entertainment…

Cách đánh trọng âm trong giờ Anh

Quy tắc tấn công trọng âm 1

Đa số danh tự và tính tự bao gồm hai âm ngày tiết, trọng âm lâm vào tình thế âm máu trước tiên.

Ví dụ

Danh từ

Tính từ

‘Garden

‘Healthy

‘Worker

‘Helpful

‘singer

‘lively

*Một số nước ngoài lệ

Danh từ

Tính từ

Ad’vice

A’lone

Ma’chine

ex’treme

po’lice

Quy tắc tấn công trọng âm 2

Đa số cồn trường đoản cú gồm nhị âm máu, trọng âm nhấn vào âm tiết máy hai

Ví dụ:

ex’pand

Re’peat

Re’mind

Su’pport

* Một số ngoại lệ

‘follow

‘govern

‘marry

Quy tắc tiến công trọng âm 3

Trọng âm rơi vào âm huyết thứ nhị trường đoản cú bên dưới lên của các từ tất cả hậu tố: -ic, -ics, -ion, -ian, -ual, -o/-ow, -ient, -ience, -eous, -ious, -ish

*

Ví dụ:

Hậu tố

Từ

-ic

a’quatic

-ics

Mathe’matics, eco’nomics

-ion

con’version

-ian

mu’sician

-ial

fi’nancial

-ual

indi’vidual

-o/-ow

to’morrow

-ient

con’venient

-ience

ex’perience

-eous

advan’tageous

-ious

con’tagious

-ish

‘greenish

* Một số ngoại lệ:

‘Lunatic

‘Television

He’llo

Quy tắc tấn công trọng âm 4

Trọng âm lâm vào âm tiết sản phẩm công nghệ ba từ bỏ bên dưới lên của những từ gồm hậu tố: -itive, -ate, -gy, -phy, -try, -fy, -ical,-inal, -ity, -ety, -ible, -ise/-ize

*

-itive

i’nitiative

-ate

‘candidate

-gy

a’pology

-phy

ge’ography

-try

‘chemistry

-fy

i’dentify

-ical

‘technical

-inal

‘criminal

-ity

‘charity

-ety

so‘ciety

-ible

‘possible

-ize/-ise

‘minimise

* Một số nước ngoài lệ

‘Characterize

‘capitalize

Quy tắc tấn công trọng âm 5

Trọng âm rơi vào cảnh âm tiết máy tứ từ bỏ bên dưới lên của các từ bỏ có hậu tố: -ary, -ative

*

-ary

i’maginary

-ative

con‘servative

Quy tắc tấn công trọng âm 6

Trọng âm lâm vào tình thế âm ngày tiết cuối của những từ gồm hậu tố: ee, eer, oo, oon, aire, ain, ade, ique, esque, ese, ette

Ví dụ:

Hậu tố

Ví dụ

-ee

nomi’nee

-eer

engi’neer

-oo

sham’poo

-oon

ba’lloon

-aire

question’naire

-ain

enter’tain

-ade

ar’cade

-ique

u’nique

-esque

pictu’resque

-ese

Vietna’mese

-ette

ca’ssette

* Một số nước ngoài lệ:

‘Coffee

co’mmittee

Quy tắc tiến công trọng âm 7

Đối với trường đoản cú ghnghiền (tự ghnghiền gồm nhị phần)

Danh từ bỏ ghép: Trọng âm thường xuyên rơi vào hoàn cảnh từ trên đầu tiên

Ví dụ: ‘greenhouse, ‘blackboard

Tính từ ghép:

Danh trường đoản cú đứng trước: trọng âm lâm vào phần thứ nhất.

Ví dụ: ‘homesiông xã, ‘heart-broken

Tính từ/ trạng từ đứng trước: trọng âm rơi vào cảnh phần thứ nhì.

Ví dụ: good-‘looking, self-‘confident, well-‘dressed

Động từ ghép: Trọng âm thường xuyên rơi vào tình thế từ bỏ sản phẩm nhì.

Ví dụ: under’st&, over’see

Một số chú ý

Một số chi phí tố và hậu tố Lúc cung ứng từ ko làm cho biến hóa trọng âm của trường đoản cú kia. Lúc chạm mặt các từ đựng tiền tố cùng hậu tố, câu hỏi bóc tách những chi phí tố với hậu tố này để xác minh tự cội trường đoản cú kia khẳng định trọng âm vào giờ Anh theo các luật lệ trên.

Các ví dụ về tiền tố

Tiền tố

Từ gốc

un-

‘Pleasant

un’pleasant

im-

‘possible

im’possible

in-

‘difference

in‘difference

ir-

‘regular

ir‘regular

dis-

a’gree

disa’gree

non-

acol’holic

non-acol’holic

en-

‘able

en’able

re-

A’rrange

rea’rrange

over-

‘think

over’think

* Một số nước ngoài lệ:

Đối với tiền tố “under”, trọng âm thường hay bị cố kỉnh đổi

Ví dụ: ‘statement → ‘understatement

Các ví dụ về hậu tố

Hậu tố

Từ gốc

-ly

con’venient

con’veniently

-ing

‘interest

‘interesting

-al

‘commune

‘communal

-able

‘comfort

‘comfortable

-less

‘care

‘careless

-ful

‘beauty

‘beautiful

-er/or

‘work

‘worker

-en

‘broad

‘broaden

-ment

enter’tain

enter’tainment

-ness

‘happy

‘happiness

-ship

re’lation

re’lationship

-hood

‘child

‘childhood

Bài tập

Trong kỳ thi trung học phổ thông đất nước môn Tiếng Anh, dạng bài xích liên quan cho trọng âm đang những hiểu biết thí sinh search từ gồm biện pháp tấn công trọng âm không giống với đầy đủ trường đoản cú sót lại.

Xem thêm: Đồng Bộ Dữ Liệu Zalo Trên Điện Thoại, Máy Tính Cực Đơn Giản, Hướng Dẫn Đồng Bộ Zalo Trên Điện Thoại

Mã đề 401

Question 1

A. consist

B. carry

C. remove

D. protect

Hướng dẫn: Các giải đáp A, C, D đúng luật lệ 2; câu trả lời B là ngoại lệ

Question 2:

A. solution

B. principal

C. passenger

D. continent

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 3: ‘continent , so’lution,

Áp dụng phần chú ý so với hậu tố:‘passenger, ‘principal

→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23

A. terrific

B. Beautiful

C. general

D. chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 3: te’rrific

Áp dụng phần chăm chú so với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical

Question 24

A. provide

B. listen

C. repeat

D. collect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng quy tắc 2; lời giải B là ngoại lệ

Mã đề 403

Question 23

A. study

B. delete

C. reward

D. survive

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive

‘study ngoại lệ

→ Chọn đáp án A

Question 24

A. summary

B. holiday

C. selection

D. festival

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 5: ‘summary

Áp dụng quy tắc 3: se’lection

Áp dụng phần để ý so với hậu tố: ‘festival

‘Holiday

→ Chọn lời giải C

Mã đề 404

Question 23

A. energy

B. exercise

C. addition

D. article

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 4: ‘energy, ‘exercise

Áp dụng phép tắc 3: a’ddition

→ C là câu vấn đáp đúng

Question 24

A. connect

B. travel

C. deny

D. return

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: con’nect, re’turn, de’ny

‘Travel

→ B là câu trả lời đúng

Hy vọng bài viết trên đã hỗ trợ được tín đồ đọc hiểu được trọng âm là gì cùng cách tấn công trọng âm vào giờ Anh thế nào để rất có thể giao tiếp tự nhiên và thoải mái hơn.