Bạn thường xuyên phải làm việc với các bảng dữ liệu chứa đầy những con số trong Excel? Với những bảng dữ liệu đầy dãy những con số, những hàng, cột loạn hết cả mắt vậy nếu không tập trung rất dễ khiến bạn nhìn nhầm. Vậy có cách nào để chúng ta có thể làm nổi bật các hàng cột nên để có thể dễ dàng quan sát không? Câu trả lời là có nhé