VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THÔNG TƯ 16 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 71 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1329 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

--------------- Số: 71/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021-2023Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

2

Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

3

Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾHOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018-2020Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng6 năm 2015;Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

4

Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và vấn đầu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 THÔNGHƯỚNGDẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ VẤN ĐẦU XÂY DỰNGCăn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghịđịnh số68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

5

Thông tư 71/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 71/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 THÔNG TƯBAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY TỐITHIỂU TRÊN SÔNG, SUỐI VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨACăn cứ Luật tàinguyên nước số 17/2012/QH13ngày 21 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Nghị định số

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

6

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

- Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 16/2020/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020 THÔNGBANHÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định số15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chínhphủ quy

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

7

Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

16/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 16 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo cao đẳng,Định mức kinh tế đào tạo trình độ cao đẳng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

8

Thông tư 16/2018/TT-BCT hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định số 91/2017/NĐ-CP và Điều 4, Điều 5 Thông số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụquy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (sau đâygọi là Thông tư số 08/2017/TT-BNV).2. Trước khi tổ chức phong tràothi đua theo đợt có phạm vi trong đơn vị thuộc ngành Công Thương, đơn vị phát

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

9

Thông tư 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

và được quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tư này, gửi Kho bạcnhà nước, đồng gửi cơ quan quản lý thuế (đối với kiến nghị tăng thu thuế và cáckhoản thu khác do cơ quan thuế quản lý);b) Trong kết luậnkiểm toán, các Đoàn Kiểm toán nhà nước cần yêu cầu hướng dẫn, yêu cầu các đơn vịghi rõ nội dung, số tiền trên chứng từ thực hiện kiến nghị

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

10

Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điềuchỉnhThông tư này quy định cụ thể và hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (sau đâygọi tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP) về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quảnlý việc sử

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

11

Thông tư 71/2015/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội Cựu chiến binhViệc lập, chấp hành và quyết toán kinhphí hoạt động của Hội Cựu chiến binh được thực hiện theo quy định của Luật Ngânsách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thông tưnày hướng dẫn thêm một số điểm như sau:1. Lập, chấp hành và quyết toán kinhphí

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

12

Thông tư 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phúc --------------- Số: 16/2017/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆTNAMCăn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CPngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

13

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

16/2016/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯSỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞHỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

14

Thông tư 71/2012/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa đơn vị Công an nhân dân trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

--------------- Số: 71/2012/TT-BCA Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012 THÔNG TƯQUYĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ CÔNG AN NHÂNDÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤPHÀNH XONG ÁN PHẠT Căn cứ Nghị định số

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

15

Thông tư 71/2011/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào trường Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

học.MỤC 5. PHÂN CÔNGTRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINHĐiều 16. Tráchnhiệm của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫnthực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạovà quy định của Thông tư này; chỉ đạo các trường Công an nhân dân, Công an cácđơn vị,

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

16

Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Một cửa quốc gia.”16. Sửa đổi khoản 1 Điều 30như sau:“1. Cơ quan thẩmđịnh cử kiểm tra viên thực hiện thẩm định, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng trong thờihạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Chủ hàng đề nghị hoặc theo thời gian đãđược thống nhất giữa Chủ hàng và Cơ quan thẩm định.”17. Sửa đổi khoản 3 Điều 31như sau:“3.

Bạn đang xem: Thông tư 16 hướng dẫn nghị định 71

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

17

Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu thực hiện dự án đầu có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 16/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 THÔNGHƯỚNGDẪN LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN, HỒ SƠ MỜI THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU THỰC HIỆN DỰ ÁNĐẦU CÓ SỬ DỤNG ĐẤTCăn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13ngày 26 tháng 11 năm 2013;Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

18

Thông tư 16/2018/TT-BKHCN quy định về hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

16/2018/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018 THÔNGQUYĐỊNH HOẠT ĐỘNG, PHỐI HỢP TRONG MẠNG LƯỚI CÁC CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VÀBAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠICăn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹthuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

19

Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Bên mua điện và Bên bán điện giải quyết vướng mắc trong hợp đồng mua bánđiện mẫu theo đề nghị của một hoặc các Bên;b)Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 2.UBND cấp tỉnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc đầu phát triển các dựán điện mặt trời tại địa phương theo quy hoạch phát triển điện mặt trời

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

20

Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích

Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kiểm Điểm Hoc Sinh Cap 1, Cách Viết Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân

Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.