Trung tâm lái xe Thành Công xin hướng dẫn các bạn các quy tắc giao thông đường bộ về giao nhau cùng mức với đường sắt, nhường đường tại nơi đường giao nhau và các câu hỏi liên quan trong 450 câu lý thuyết. Những câu trả lời đúng sẽ có màu đỏ nhé.

Bạn đang xem: Tại nơi đường giao nhau người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào

Đi trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắtTrên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt,phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước.Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng ngay lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ ray gần nhất; khi đèn tín hiệu đã tắt hoặc tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua.

Câu 208: Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có tín hiệu đèn hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?

5,00 m3,00 m4,00 m7,00 m

Câu 255: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

Phương tiện nào bên phải không vướng.Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước.Phương tiện giao thông đường sắt.Nhường đường tại nơi đường giao nhauTại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải, nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ.Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái.Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Xem thêm: Cách Làm Giá Đỡ Điện Thoại Bằng Kẹp Giấy, Cách Làm Giá Đỡ Điện Thoại Bằng Giấy

Câu 153: Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp sau đây?

Nhường đường cho xe đi trên đường nhánh từ bất kỳ hướng nào tới.Nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường.Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới, nhường đường cho xe ưu tiên, nhường đường cho xe đi từ bên phải đến.

Câu 167: Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào?

Nhường đường cho xe đi ở bên phải mình tới.Nhường đường cho xe đi ở bên trái mình tới.Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Câu 245: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

Phải nhường đường cho xe đi bên phải.Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.
*

Câu 246: Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

*