*

*

VĂN BẢN

HÓA ĐƠN

LỆ PHÍ MÔN BÀI

THUẾ GTGT

THUẾ TNDN

THUẾ TNCN

THUẾ NHÀ THẦU

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

XỬ LÝ VI PHẠM

TÀI LIỆU KẾ TOÁN - THUẾ

NGHIỆPhường VỤ KT -THUẾ

TÀI LIỆU TỔNG HỢPhường.

HỎI - ĐÁP

VIDEO

THƯ GIÃN

BIỂU MẪU KẾ TOÁN - THUẾ


*

Tài khoản khoản 3331 – Thuế GTGT phảinộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu ra output, số thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu đề xuất nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đang nộp cùng còn yêu cầu nộp vào Ngân sách chi tiêu Nhà nước.

Bạn đang xem: Tài khoản 3331 có số dư không

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 3331 – THUẾ GTGT PHẢI NỘP

khi hạch toán thù Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp, kế toán thù đề xuất tuân thủ theo vẻ ngoài kế toán thù của thông tin tài khoản 333 - Thuế và các khoản nên nộp Nhà nước. (mời chúng ta tò mò tại đây).

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 3331 – THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Căn cđọng vào điều 41 thông tứ 133/2016/TT-BTCtài khoản 3331 bao gồm kết cấu với nội dung phản ảnh như sau:

Bên Nợ:

- Số thuế GTGT đã làm được khấu trừ vào kỳ;

- Số thuế GTGT sẽ nộp vào NSNN vào kỳ;

- Số thuế GTGT được bớt trừ vào số thuế đề xuất nộp;

- Số thuế GTGT của hàng phân phối bị trả lại, bị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá.

Bên Có:

- Số thuế GTGT áp ra output và số thuế GTGT mặt hàng nhập vào cần nộp;

Số dư mặt Có:

Số thuế GTGT còn nên nộp vào Chi phí Nhà nước.

Trong trường hợp lẻ tẻ, TK 3331 rất có thể gồm số dư mặt Nợ. Số dư bên Nợ (ví như có) của TK 3331 phản ảnh số thuế GTGT đã nộp lớn hơn số thuế GTGT phải nộp đến Nhà nước, hoặc rất có thể phản ánh số thuế GTGT đang nộp được xét miễn, sút hoặc cho thoái thu tuy nhiên không tiến hành vấn đề thoái thu.

Tài khoản 3331 có 2 thông tin tài khoản cung cấp 3:

+ Tài khoản 33311 - Thuế quý giá tăng thêm đầu ra: Dùng để đề đạt số thuế GTGT áp ra output, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của mặt hàng phân phối bị trả lại, bị Giảm ngay, số thuế GTGT đề xuất nộp, sẽ nộp, còn đề xuất nộp của sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ tiêu trúc vào kỳ.

+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Dùng để phản ảnh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu cần nộp, vẫn nộp, còn đề nghị nộp vào túi tiền Nhà nước."Tóm lấy" số đông thông tin cập nhật chiết khấu tiên tiến nhất về:Kchất hóa học kế toán thuếThương Mại Dịch Vụ kế tân oán thuế

III. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆPhường. VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 3331 – THUẾ GTGT PHẢI NỘP

Căn cứ vào nguyên ổn tắc kế toán tài khoản 333- Thuế với những khoản đề nghị nộp Nhà nước (tài khoản cấp cho 1 của TK 3331); cnạp năng lượng cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3331, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin trả lời kế toán một số các bước ghê tế chủ yếu sau:

3.1. Kế toán thuế GTGT áp ra output (TK 33311)

3.1.1. Kế tân oán thuế GTGT cổng output cần nộp theo cách thức khấu trừ:

khi xuất hóa đối chọi GTGT theo phương pháp khấu trừ và công ty lớn nộp thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, kế tân oán đề đạt lợi nhuận, thu nhập cá nhân theo giá cả chưa xuất hiện thuế GTGT, thuế GTGT đề xuất nộp được bóc tách riêng tại thời khắc xuất hóa solo, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá chỉ thanh hao toán)

Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311).

3.1.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra output đề xuất nộp theo phương pháp trực tiếp

Kế toán thù lựa lựa chọn 1 vào 2 phương pháp ghi sổ sau:

- Phương thơm pháp 1: Tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp lúc xuất hóa đối kháng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá bán tkhô giòn toán)

Có những TK 511, 515, 711 (giá bán chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33311).

- Phương thơm pháp 2: Ghi dấn doanh thu bao hàm cả thuế GTGT phải nộp theo phương thức trực tiếp, thời hạn lúc xác định số thuế GTGT đề nghị nộp kế toán thù ghi bớt lệch giá, thu nhập tương ứng:

+ Ghi dìm doanh thu bao hàm cả thuế, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá bán tkhô nóng toán)

Có những TK 511, 515, 711 (giá bao gồm thuế GTGT - tổng thanh khô toán)

+ Định kỳ, xác định thuế GTGT phải nộp, ghi:

Nợ những TK 511, 515, 711

Có TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33311).

3.1.3. khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33311)

Có các TK 111, 112.

3.2. Kế toán thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu (TK 33312)

3.2.1. Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:

- Trường hòa hợp thuế GTGT mặt hàng nhập vào cần nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33312).

- Trường thích hợp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu nên nộp không được khấu trừ đề nghị tính vào quý giá thiết bị tư, mặt hàng hoá,TSCĐ nhập vào, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 611,...

Có TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33312).

3.2.2. Khi thực nộp thuế GTGT của mặt hàng nhập khẩu vào giá thành Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT bắt buộc nộp (33312)

Có các TK 111, 112,...

3.2.3. Trường hợp nhập khẩu ủy thác (vận dụng trên bên giao ủy thác)

- Lúc nhận ra thông báo về nhiệm vụ nộp thuế GTGT sản phẩm nhập vào từ bỏ mặt dấn ủy thác, mặt giao ủy thác ghi nhấn số thuế GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33312).

- lúc nhận được bệnh tự nộp thuế vào NSNN của mặt nhấn ủy thác, mặt giao ủy thác phản chiếu bớt nghĩa vụ với NSNN về thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đề xuất nộp (33312)

Có các TK 111, 112 (trường hợp trả tiền ngay đến bên dìm ủy thác)

Có TK 3388 - Phải trả khác (nếu chưa thanh khô toán ngay tiền thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu đến mặt nhấn ủy thác)

Có TK 138 - Phải thu khác (ghi giảm số chi phí đang ứng cho bên thừa nhận ủy thác nhằm nộp thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu)

- Bên nhận ủy thác ko phản ảnh số thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu yêu cầu nộp nlỗi bên giao ủy thác cơ mà chỉ ghi dấn số tiền vẫn nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu không giống (nên thu lại số chi phí vẫn nộp hộ)

Nợ TK 3388 - Phải trả không giống (trừ vào số chi phí đã nhận của bên giao ủy thác)

Có những TK 111, 112.

3.3. Kế toán thù thuế GTGT được khấu trừ

- Định kỳ, kế toán thù tính, khẳng định số thuế GTGT được khấu trừ cùng với số thuế GTGT đầu ra đề xuất nộp vào kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT đề nghị nộp (33311)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.

- Trường phù hợp tại thời gian thanh toán phát sinh chưa xác minh được thuế GTGT nguồn vào của hàng hóa, dịch vụ giành được khấu trừ hay không, kế tân oán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT nguồn vào bên trên TK 133. Định kỳ, khi khẳng định số thuế GTGT ko được khấu trừ với thuế GTGT cổng output, kế toán đề đạt vào chi phí bao gồm liên quan, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156,...(thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ của sản phẩm còn tồn kho)

Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ của sản phẩm đang xuất cần sử dụng cho sản xuất)

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ phiên bản dở dang (thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ của sản phẩm vẫn xuất cần sử dụng chovận động chi tiêu xây dựng)

Nợ TK 632 - Giá vốn mặt hàng chào bán (thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ của sản phẩm đã có xác định là tiêu thụ trong kỳ)

Nợ TK 642- túi tiền cai quản kinh doanh (6421, 6422) (thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng cần sử dụng mang lại vận động bán hàng, làm chủ doanh nghiệp)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ( tổng thể thuế nguồn vào ko được khấu trừ).

3.4. Kế tân oán thuế GTGT đề xuất nộp được giảm

Trường đúng theo doanh nghiệp được bớt số thuế GTGT phải nộp, kế toán thù ghi dấn số thuế GTGT được giảm vào thu nhập cá nhân không giống, ghi:

Nợ TK 33311 - Thuế GTGT cần nộp (trường hợp được trừ vào số thuế bắt buộc nộp)

Nợ những TK 111, 112 - Nếu số được giảm được nhận lại bằng tiền

Có TK 711 - Thu nhập không giống.

Xem thêm: Tổng Hợp Ngay Những Cách Xóa Nhiều Dòng Trong Excel, Bạn Đã Biết Chưa?

3.5. Kế toán thù thuế GTGT đầu vào được hoàn

Trường hợp công ty được trả thuế GTGT theo cách thức định vì thuế nguồn vào lớn hơn thuế đầu ra, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.