Tài khoản 136 là thông tin tài khoản phản ảnh những khoản nợ cùng tình hình thanh toán thù những số tiền nợ bắt buộc thu của bạn với đơn vị cung cấp trên, giữa những đơn vị trực nằm trong, những đơn vị chức năng nhờ vào trong công ty chủ quyền, những công ty lớn độc lập vào Tổng chủ thể về các khoản vay mượn mượn, bỏ ra hộ, trả hộ, thu hộ hoặc các khoản nhưng mà doanh nghiệp cấp cho bên dưới bắt buộc nộp đến cấp trên hay cấp cho trên cấp cho đến cấp cho bên dưới.


1. Kết cấu tài khoản 136 theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC

+ Bên Nợ:

Các khoản sẽ chi hộ, trả hộ đơn vị chức năng cấp bên trên hoặc những đơn vị nội bộ không giống lênSố chi phí đề xuất bỏ túi chào bán thành phầm, hàng hoá, hình thức dịch vụ giữa những đơn vị nội bộ với nhauSố chi phí cấp bên dưới buộc phải tiếp thu những khoản cấp cho trên nên giao xuống

+ Bên Có:

Thu hồi vốn, quỹ làm việc đơn vị cấp dướiBù trừ nên thu cùng với đề xuất trả vào nội cỗ với một đối tượngSố chi phí sẽ tiếp thu các khoản đề nghị thu trong nội bộ

– Số dư cuối kỳ: khóa huấn luyện kế toán tổng hợp đại học tài chính tphcm

Bên Nợ: Số nợ còn đề xuất thu của những đơn vị chức năng nội bộ

– Tài khoản cấp 2:

+ TK 1361: Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc

+ TK 1368: Phải thu nội bộ khác

Nguyên ổn tắc kế toán tài khoản 136

a.Doanh nghiệp cung cấp trên

Các khoản đang chi, sẽ trả hộ cấp dưới

Các khoản cung cấp bên dưới buộc phải nộp lên cung cấp bên trên theo quy định

Các khoản nên thu vãng lai khác

Các khoản nhờ cấp cho bên dưới thu hộ trung trọng tâm xuất nhập vào lê ánh

Vốn, quỹ hoặc kinh phí sẽ giao, đang cung cấp mang lại cấp cho dưới

Các khoản vẫn bỏ ra, đang trả hộ cung cấp dưới

Các khoản đã giao mang lại đơn vị chức năng trực nằm trong nhằm thực hiện khối lượng giao khân oán nội bộ với thừa nhận lại quý hiếm giao khoán nội bộ

Vốn marketing mang đến cấp dưới vay quanh đó lãi mẫu mã giấy ủy quyền

b.Doanh nghiệp cung cấp dưới

Các khoản được đơn vị cung cấp trên cung cấp dẫu vậy không nhận thấy (Trừ vốn kinh doanh với kinh phi)– Khoản đến vay vốn marketing học kế toán tổng hòa hợp chỗ nào rất tốt tphcm– Các khoản nhờ vào đơn vị chức năng cấp trên hoặc đơn vị nội cỗ khác thu hộ– Các khoản vẫn chi, đã trả hộ cấp trên và đơn vị nội cỗ khác– Các khoản yêu cầu thu vãng lai khác.

– Giá trị thành phầm, sản phẩm & hàng hóa dịch vụ đưa cho đơn vị chức năng cấp trên hoặc các đơn vị chức năng nội bộ không giống nhằm bán

Sơ đồ vật hạch toán thù thông tin tài khoản 136

*
Cách định khoản thông tin tài khoản 421 theo thông tư 133Hạch toán thông tin tài khoản 111- tiền mặt
*
Cách hạch tân oán thông tin tài khoản 113-tiền sẽ chuyển
*
Hạch tân oán thông tin tài khoản 157 sản phẩm gửi đi bán
*
Hạch toán thông tin tài khoản 158 hàng hóa kho bảo thuế
*
Hạch toán thông tin tài khoản 241- gây ra cơ bản dsống dang
*
Tài khoản 335- ngân sách phải trả
*
Tài khoản 511 theo thông tư 200 – Doanh thu bán sản phẩm cùng hỗ trợ dịch vụ
*
Chi máu cách hạch toán thông tin tài khoản 641 – Ngân sách bán sản phẩm theo Thông bốn 200