Nắm vững chắc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh giúp bạn sử dụng giờ Anh nhuần nhuyễn và quá qua các kỳ thi cùng với điểm số cao.


Bạn đang xem: So sánh hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Lúc Này kết thúc với bây chừ chấm dứt tiếp diễn là hai thì tạo nên những học viên lung túng thiếu.Cùng trung tâm Anh ngữ hacam.vn English UK Vietnam tìm thấy điểm khác hoàn toàn giữa nhị thì này nhé:

Lúc Này trả thành

Hiện tại kết thúc tiếp diễn

Mẫu câu:

1. Động trường đoản cú To be:

S+have/has+been+ Adj/Noun Ex: - She has been a teacher for 3 years - They have been famous footballers since they played in this team

2. Động từ thường:

S+have/has+PII (Past participle) Ex: - He has worked in this company for 4 years - No one in my class has won that prize

*

Mẫu câu

S+have/has +been+ V-ing Ex: - They have sầu been swimming all the morning - She has been crying all day long

*

Chức năng:

1. Nhấn bạo gan mang lại tính công dụng của một hành động

​Ex: I have sầu read this bookthree times 2. Được thực hiện trong một trong những phương pháp sau: - I have sầu studied Englishsince I was 6 years old - He has played squashfor 4 years - I have sầu been khổng lồ Londontwice - I havenever seen herbefore - She hasjust finished her project - She hasalready had breakfast - He has not met herrecently 3. Signal Words: Ever, never, just, already, recently, since, for

Chức năng:

1. Nhấn bạo dạn tính tiếp tục của một hành động

Ex: She has been waiting for himall her lifetime

2. Được áp dụng vào một số trong những công thức sau:

- I have been runningall the afternoon - She has been hoping khổng lồ meet himall day long - I am so tired. I have been searching for a new apartmentall the morning. -How long have sầu you been playing the piano? - She has been teaching herefor about 12 years

3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Trở Về Win 7 Từ Win 10 Xuống Windows 7,8, Hướng Dẫn Từ Win 10 Xuống Win 7,8

Signal Words:

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long..

Để tham khảocác khóa họcvà hiểu thêm lên tiếng cụ thể hãy tương tác với chúng tôi:

hacam.vn