*

1. Căn cứ pháp lí

Luật Doanh nghiệp 2020

2. Quy định pháp luật về sổ đăng ký thành viên góp vốn

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.

Bạn đang xem: Mẫu sổ đăng ký thành viên

Sổ đăng ký thành viên phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

c) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

– Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

– Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

3. Tại sao cần lập sổ đăng ký thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai hai thành viên trở lên phải thực hiện lập sổ đăng ký thành viên góp vốn. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 sổ đăng ký thành viên; điều lệ công ty được xem là những giấy tờ pháp lý quan trọng mà công ty trách nhiệm hữu hạn phải lưu giữ.

khi thành viên góp vốn của công ty thay đổi những thông tin ghi nhận trong sổ đăng ký thành viên, thành viên góp vốn cần thông báo kịp thời cho công ty và công ty phải có trách nhiệm cập nhật kịp thời thay đổi.

Thời điểm lập sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn theo khoản 1 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Zing Vip Mp3 Để Xem Phim Nghe Và Tải Nhạc Chất Lượng 320Kbps, Lossless

4. Hình thức của sổ đăng ký thành viên:

– Văn bản giấy

– Tập hợp dữ liệu điện tử

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ……………. ———— Số: …CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o—–
…, ngày… tháng…. năm ……

SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

1. Tên Công ty

Tên tiếng việt: ………………………………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt:……………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số ….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư … cấp lần đầu ngày ngày….tháng….năm….

4. Vốn điều lệ:….VNĐ (Bằng chữ …… đồng Việt Nam).

5. Tên Thành viên, địa chỉ, số lượng vốn góp của từng thành viên:

STTHọ và tênĐịa chỉ liên lạcQuốc tịchSố giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhânTên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chứcPhần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốnLoại tài sản góp vốn và số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viênChữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chứcSố và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên
1
2

Sổ đăng ký thành viên lưu giữ tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký ghi rõ họ tên)

6. Dịch vụ tư vấn tại Luật ACC

Luật ACC xin gửi lời chào tới quý khách!

Tại ACC, quý khách có thể nhận được dịch vụ tư vấn và làm thủ tục trọn gói vô cùng nhanh chóng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về quy trình, thủ tục thực hiện; hồ sơ cần chuẩn bị; hướng dẫn quý khách ký và hoàn thiện theo quy định; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan 24/7.