*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên bản thanh khô lý TSCĐ theo Thông tứ 200 - Mẫu02-TSCĐ và Mẫu biên bản tkhô hanh lý TSCĐ theo Thông tư 133 new. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là chứng thực câu hỏi tkhô nóng lý TSCĐ với làm căn cứ để ghi bớt TSCĐ bên trên sổ kế tân oán.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

TSCĐ thanh lý là đông đảo TSCĐ hỏng lỗi cần yếu thường xuyên sử dụng được, phần nhiều TSCĐ xưa cũ về nghệ thuật hoặc không tương xứng cùng với trải đời chế tạo, sale. Khi có TSCĐ tkhô nóng lý, công ty lớn bắt buộc ra ra quyết định thanh khô lý, thành lập và hoạt động Hội đồng thanh khô lý TSCĐ. Hội đồng tkhô nóng lý TSCĐ bao gồm nhiệm vụ tổ chức thực hiện câu hỏi thanh khô lý TSCĐ theo đúng trình trường đoản cú, thủ tục vẻ ngoài trong chế độ thống trị tài chủ yếu và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu mã chính sách. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 phiên bản gửi mang đến chống kế toán nhằm quan sát và theo dõi ghi sổ, 1 bạn dạng giao đến phần tử cai quản, áp dụng TSCĐ.

Căn uống cứ vào Biên bản thanh lý với các bệnh từ gồm tương quan mang lại các khoản thu, chi thanh hao lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ nlỗi ngôi trường hợp nhượng buôn bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông bốn 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên bản thanh hao lý TSCĐ theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Căn uống cứ đọng Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về vấn đề tkhô giòn lý tài sản cố định.

I. Ban thanh hao lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành tkhô hanh lý TSCĐ:

- Tên, cam kết mã hiệu, qui giải pháp (cấp cho hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng).......................................................................

- Năm cung ứng..........................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Ngulặng giá chỉ TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời gian tkhô cứng lý..................................

- Giá trị sót lại của TSCĐ........................................................

III. tóm lại của Ban tkhô giòn lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban thanh hao lý(Ký, họ tên)

IV. Kết trái tkhô giòn lý TSCĐ:

- Chi tiêu tkhô hanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bởi chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế tân oán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Tải chủng loại Biên bản tkhô hanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bạn dạng thanh khô lý TSCĐ theo Thông tứ 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số :........ngày ......mon ......năm...... của ...........................................................................................Về Việc thanh khô lý gia tài cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành thanh hao lý TSCĐ:- Tên, ký kết mã hiệu, qui biện pháp (cấp cho hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước sản xuất (xây dựng)..................................................................- Năm tiếp tế .........................................................................................- Năm đi vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên ổn giá TSCĐ ................................................................................- Giá trị hao mòn đang trích cho thời điểm tkhô hanh lý.............................................- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................III. tóm lại của Ban thanh khô lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Bỏ Đường Nét Đứt Trong Excel Đơn Giản, Bỏ Đường Nét Đứt Trong Excel

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban tkhô giòn lý
(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh khô lý TSCĐ:- Chi phí tkhô cứng lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................- Giá trị tịch thu :..............................................(viết bằng chữ) ........................- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........mon .........năm ......
Giám đốcKế tân oán trưởng
(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu) (Ký, bọn họ tên)