Vật lý 12.Khoảng cách giữa hai cực tiểu hoặc cực đại liên tiếp vào giao quẹt sóng. Hướng dẫn chi tiết.

Bạn đang xem: Khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp

Quý khách hàng sẽ xem: Khoảng biện pháp thân 2 cực đại liên tiếp

Làm bài bác tập

Khoảng cách giữa nhị rất tiểu hoặc cực to liên tục trong giao sứt sóng - Vật lý 12

Khoảng cách giữa nhị cực tiểu hoặc cực đại liên tiếp trong giao trét sóng

d=λ2

Cực đại giao bôi nằm ở vị trí các điểm bao gồm hiệu lối đi của hai sóng tới đó bằng một số nguim lần công việc sóng.

Cực đái giao sứt nằm tại vị trí những điểm gồm hiệu đường đi của nhị sóng tới kia bởi một số trong những nguyên ổn lẻ nửa quá trình sóng


*

Hoặc share links trực tiếp:

http://hacam.vn/cong-thuc-khoang-cach-giua-hai-cuc-tieu-hoac-cuc-dai-lien-tiep-trong-giao-thoa-song-vat-ly-12-613


*

Đơn vị :m

Khoảng cách giữa nhì điểm bên trên pmùi hương truyền sóng là hiệu vị trí của nhị điểm trên phương truyền sóng.

Cách sóng λ : là khoảng cách thân hai bộ phận của sóng ngay gần nhau duy nhất bên trên pmùi hương truyền sóng xê dịch cùng trộn. Cách sóng cũng chính là quãng đường nhưng mà sóng truyền rằng được vào một chu kỳ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tủ Lạnh Hitachi Side By Side, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Tủ Lạnh Hitachi

Bước sóng của sóng cơ tỉ lệ thuận với vận tốc truyền sóng và ti lệ nghịch với tần số sóng

λ : Bmong sóngm

f: Tần số sóngHz

T:Chu kì sóng s

v: Vận tốc truyền sóngm/s

l:Khoảng cách giữa n đỉnh sóng

uM=Acosωt+φ±2πxλ=Acos2πtT+φ2π±xλ t>xvv=hê sô thê sô x

uO=Acosωt+φ

- : Sóng truyền từ O đến M chiều dương

+:Sóng truyền từ M đến O chiều âm

A: Biên độ dao độngcm

ω: Tần số góc của dao động sóngrad/s

x: Vị trí M so với Ocm

λ: Bcầu sóngcm

t>xv có ý nghĩa là thời gian ta xét trạng thái dao động tại M phải lớn thời gian sóng truyền tới M.

Các chủ đề liên quan

Vấn đề 1: Những khái niệm cơ bạn dạng. Vấn đề 2: Phương trình truyền sóng trên một điểm. Vấn đề 3: Độ lệch phase trong quá trình truyền sóng.

Trong hiện tượng kỳ lạ giao bôi sóng cơ học tập cùng với hai mối cung cấp phối hợp A cùng B thì khoảng cách giữa hai điểm sát nhau tốt nhất bên trên đoạn AB xấp xỉ cùng với biên độ cực lớn là:

Xác định tốc độ truyền sóng biết bên trên AB số điểm giao động với biên độ cực đại là 15 cực lớn.- Vật lý 12

Cho 2 điểm A, B xung quanh nước xê dịch cùng tần số 50 Hz, cùng pha. Trên AB số điểm giao động cùng với biên độ cực to là 15, trong các số đó khoảng cách giữa 2 điểm cực đại xa nhau chừng độc nhất vô nhị là 14 cm. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là:

Cho 2 điểm A, B trên mặt nước giao động thuộc tần số 80 Hz, đối pha. Trên AB số điểm xê dịch với biên độ cực lớn là 14, trong các số đó khoảng cách giữa 2 điểm cực lớn cách nhau chừng duy nhất là 13 cm. Tốc độ truyền sóng xung quanh nước là:

Các cách làm liên quan

Bước sóng của sóng cơ - Vật lý 12 Khoảng biện pháp giữa n đỉnh sóng - vật dụng lý 12 Phương thơm trình li độ sóng trên M tự mối cung cấp O -Vật lý 12 Vị trí M thuộc trộn cùng với nguồn O - Vật lý 12 Vị trí M ngược pha cùng với mối cung cấp O - Vật lý 12