Em cần sử dụng google chrome phiên bản tiên tiến nhất. Idm 6.21. nhưng lại thiếu hiểu biết nhiều sao download đoạn phim bên trên youtube chỉ được file mkv. em tải về bên trên fire fox thì vẫn được file mp4 thông thường. mấy anh chị có thể chỉ em phương pháp hạn chế và khắc phục với