Số: 3487/TCT-DNNCNV/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá thể năm 2019.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quyết toán thuế tncn 2019

thủ đô hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020


*
*

Về vấn đề lí giải quyết toán thù thuế thu nhập cá nhân cá nhân năm 2019. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nlỗi sau:

– Tại điểm c2, điểm h.2.1.1, điểm i, khoản 1, Điều 9, Thông bốn số 111/2013/TT-BTC ngày 15 mon 8 năm 2013 của Bộ Tài bao gồm hướng dẫn:

“Điều 9. Các khoản sút trừ1. Giảm trừ gia cảnh:c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phú thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được xem bớt trừ gia cảnh cho người nhờ vào giả dụ người nộp thuế sẽ ĐK thuế cùng được cung cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi fan nộp thuế đăng ký bớt trừ gia chình họa cho những người phụ thuộc vào sẽ tiến hành ban ngành thuế cấp cho mã số thuế cho người nhờ vào với được tạm tính bớt trừ gia chình họa những năm kể từ khi ĐK. Đối với những người nhờ vào đã có đăng ký giảm trừ gia tiền cảnh ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hành thì liên tục được sút trừ gia chình họa cho đến Lúc được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hòa hợp bạn nộp thuế không tính sút trừ gia chình họa cho những người phụ thuộc vào trong thời hạn tính thuế thì được xem giảm trừ cho tất cả những người nhờ vào kể từ tháng tạo ra nghĩa vụ nuôi dưỡng khi tín đồ nộp thuế tiến hành quyết tân oán thuế với tất cả đăng ký bớt trừ gia chình họa cho tất cả những người nhờ vào. Riêng so với bạn dựa vào không giống theo hướng dẫn tại huyết d.4; điểm d, khoản 1; Vấn đề này thời hạn đăng ký sút trừ gia chình họa muộn nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế quá thời hạn nêu trên thì ko được tính sút trừ gia cảnh cho năm tính thuế kia.”

h.2.1.1) Đăng cam kết fan prúc thuộc

h.2.1.1.1) Đăng ký tín đồ nhờ vào lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập cá nhân tự chi phí lương, chi phí công đăng ký người nhờ vào theo mẫu phát hành đương nhiên vnạp năng lượng phiên bản lý giải về thống trị thuế với nộp hai (02) bạn dạng mang lại tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập để triển khai địa thế căn cứ tính giảm trừ cho những người phụ thuộc vào.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập giữ lại một (01) bạn dạng ĐK với nộp một (01) phiên bản ĐK đến cơ quan thuế thẳng quản lý thuộc thời điểm nộp tờ knhị thuế thu nhập cá thể của kỳ knhì thuế đó theo nguyên tắc của quy định cai quản thuế.

Xem thêm: Phần Mềm Nitro Pro 10 Full Crack, Tải Nitro Pro 10 Full Key 32/64 Bit

Riêng đối với cá nhân trực tiếp knhì thuế với cơ sở thuế thì cá thể nộp một (01) bạn dạng ĐK fan dựa vào theo mẫu phát hành kèm theo vnạp năng lượng bạn dạng trả lời về thống trị thuế mang lại cơ quan thuế trực tiếp cai quản tổ chức trả thu nhập thuộc thời khắc nộp tờ knhì thuế thu nhập cá nhân cá nhân của kỳ khai thuế kia theo mức sử dụng của Luật Quản lý thuế.

“i) Người nộp thuế chỉ yêu cầu đăng ký và nộp làm hồ sơ chứng minh cho từng một tín đồ phụ thuộc một đợt nhìn trong suốt thời gian được xem bớt trừ gia chình họa. Trường hòa hợp bạn nộp thuế biến đổi nơi thao tác làm việc, chỗ sale thì triển khai ĐK và nộp làm hồ sơ chứng tỏ người phụ thuộc nlỗi ngôi trường vừa lòng đăng ký bạn phụ thuộc vào thứ 1 theo phía dẫn trên máu h.2.1.1.1, điếm h, khoản 1, Như vậy.”

Căn uống cứ đọng các hướng dẫn nêu trên,

Trường vừa lòng Ông chưa tính bớt trừ gia chình ảnh cho những người nhờ vào trong thời điểm 2019; thì được tính sút trừ cho tất cả những người phụ thuộc vào Tính từ lúc mon tạo ra nghĩa vụ nuôi dưỡng Khi tín đồ nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá thể.

Trường thích hợp Ông biến hóa nơi thao tác thì triển khai đăng ký; và nộp hồ sơ chứng tỏ tín đồ nhờ vào như trường hợp đăng ký bạn dựa vào thứ nhất.

Đề nghị Ông liên hệ cùng với Cục Thuế tỉnh giấc Sóc Trăng và để được HD quyết tân oán thuế TNCN theo chính sách.

Tổng viên Thuế trả lời để Ông được biết./.