... là: 1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 32 + 1/ 64 + 1/ 128 + 1/ 256 + 1 / 51 2 = 256 / 51 2 + 12 8 / 51 2 + 64 / 51 2 + 32 / 51 2 + 16 / 51 2 + 8 / 51 2 + 4 / 51 2 + 2 / 51 2 + 1 / 51 2 = 51 1 / 51 2 Đáp số: 51 1 / 51 2 *************** Bài 10 4: 19 Tìm ... từ bỏ 10 0 mang đến 999 tất cả tất 900 số Theo đề bài, ta bao gồm số trường đoản cú 10 0 cho 19 9 ta bao gồm tất số có chữ số đụng hàng nhau: 10 0 ; 10 1; 11 0 ; 11 1 ; 11 2 ; 11 3 ; 11 4 ; 1 15 ; 11 6 ; 11 7 ; 11 8 ; 11 9 ; 12 1 ; 12 2 ; 13 1 ... ; 12 2 ; 13 1 ; 13 3 ; 14 1 ; 14 4 ; 15 1 ; 15 5 ; 16 1 ; 16 6 ; 17 1 ; 17 7 ; 18 1 ; 18 8 ; 19 1 ; 19 9 Từ 10 0 đến 19 9 bao gồm tổng số 28 số có chữ số đụng hàng Số khác nhưng mà tự 10 0 mang lại 19 9 gồm : 10 0 – 28 = 72 (...

Bạn đang xem: 120 bài toán luyện thi violympic lớp 5


*

... số 51 Kết quả: 16 35 Bài 11: Tìm phân số biết mẫu số tử số 36 đơn vị phân số có giá trị Kết quả: 54 90 Bài 12: Tìm phân số biết tổng chủng loại số tử số 2 15 phân số có giá trị 38 57 Kết quả: 86 1 25 Bài ... 2 15 Bài 5: Tìm hai số lẻ gồm tổng 11 42 bọn chúng có 53 số lẻ khác Kết quả: Số bé: 51 7 / Số lớn: 6 25 Bài 6: Tìm nhị số chẵn tất cả tổng 21 0 chúng có 18 số chẵn khác Kết quả: Số bé: 86 / Số lớn: 124 Bài ... lớn: 52 5 Bài 3: Tìm nhị số chẵn gồm tổng 810 chúng gồm 20 số chẵn không giống Kết quả: Số bé: 384 / Số lớn: 426 Bài 4: Tìm hai số lẻ gồm tổng 406 chúng gồm 1một số lẻ không giống Kết quả: Số bé: 191 / Số lớn: 2 15 Bài...
*

... Câu 5: = 93 ThiViolympic.com - Bài thi số : Khỉ uyên thâm (100đ) Câu 1: Câu 5: Câu 8: Câu 2: Câu 6: Câu 9: Câu 3: Câu 7: Câu 4: Câu 10: Tuyển tập đề thi Violympic mạng – tất cả http://thiviolympic.com ... lời: Số bự số bự Tìm số béo 4 65 Tuyển tập đề thi Violympic mạng – tất cả http://thiviolympic.com _o0o _ Tuyển tập đề thi Violympic mạng – tất cả http://thiviolympic.com ... người: 12 ngày 150 người: … Ngày Bài giải: 150 fan vội vàng 200 tín đồ tần số là: 150 : 200 = 3/ 4 150 fan đầy đủ ăn số ngày là: 12 :3/ 4 =16 fan Đáp số : 16 tín đồ Câu 9: Một ô tô 150 km tiêu thụ hết...
*

... Câu 5: = 93 ThiViolympic.com - Bài thi số : Khỉ thông thái (100đ) Câu 1: Câu 5: Câu 8: Câu 2: Câu 6: Câu 9: Câu 3: Câu 7: Câu 4: Câu 10: Tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com ... lời: Số Khủng số lớn Tìm số bự 4 65 Tuyển tập đề thi Violympic mạng – gồm http://thiviolympic.com _o0o _ Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com ... người: 12 ngày 150 người: … Ngày Bài giải: 150 fan vội 200 người mốc giới hạn là: 150 : 200 = 3/ 4 150 người đầy đủ ăn uống số ngày là: 12 :3/ 4 =16 fan Đáp số : 16 người Câu 9: Một xe hơi 150 km tiêu thụ không còn...
*

... 21,16 (cm2) Câu 2 .5: trăng tròn Câu 2.6: 4999 Câu 2.7: 100 05 Câu 2.8: 19 75 Câu 2.9: 360 Tổng độ nhiều năm chiều nhiều năm chiều rộng là: 25 : = 12 ,5 (cm) Chiều lâu năm hình chữ nhật đồ gia dụng là: (12 ,5 + 3 ,5) : = (cm) Chiều ... đồ dùng là: 12 ,5 - = 4 ,5 (cm) Chiều lâu năm thực tế ruộng là: x 1000 = 8000 (cm) = 80 (m) Chiều rộng lớn thực tế ruộng là: 4 ,5 x 1000 = 450 (cm) = 4 ,5 (m) Diện tích thực tiễn ruộng thứ là: 80 x 4 ,5 = 360(m2) ... Đáp án Bài 1: Đi kiếm tìm kho tàng Câu 1.1: 131,22 Câu 1.2: 15 Câu 1.3: 320 Câu 1.4: 196,8 Câu 1 .5: 50 08 Câu 1.6: 216 Bài 2: Điền số phù hợp vào chỗ trống Câu 2.1: 14 Câu 2.2:...
*

... = 10 (số hạng) Tổng số tự nhiên và thoải mái dãy số từ bỏ 1; 4; 7; .; 28 là: + + + + 28 = (1 + 28) x 10 : = 1 45 Nlỗi (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + + (x + 28) = 1 95 => 10x + 1 45 = 1 95 => 10x = 1 95 - 1 45 => 10x ... Tính số bạn cho thêm Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp vòng 10 năm đôi mươi 15- năm 2016 Bài 1: Câu 1.1: b 128% Câu 1.2: d 260% Câu 1.3: d 350 000 đồng Câu 1.4: b 2 210 Câu 1 .5: d 123% Câu 1.6: a 240 Câu 1.7: ... số biết nửa số đồ vật gấp rất nhiều lần số trang bị hai? Câu 2 .5: Một lớp học có 40 học sinh, số học viên phái mạnh chiếm phần 60% Hỏi lớp tất cả học sinh nữ? Câu 2.6: trước khi lớp 5B tất cả 16 bạn nam giới trăng tròn nữ giới Sau nhà ngôi trường nhấn...
... vi bìa là: (5/ 9 + 5/ 6) x = 25/ 18 = 25/ 9 Diện tích bìa là: 5/ 6 5/ 9 = 25/ 54 Câu 1.2: Số lượng xi măng nhưng mà xe cộ sở hữu chngơi nghỉ là: x 50 x 50 = 750 0 (kg) = 7 ,5 (tấn) Câu 1.3: Số bé bỏng 10, số lớn trăng tròn 05 a = b x ... có 2 /5 nước bạn ta mngơi nghỉ ba vòi trong: (1 - 2 /5) : 11/12 = 36 /55 (giờ) Bài 3: Tìm cặp 46/10 = 23 x 0,2; 2 78/ 100 + 10 (87 /100) = 4 ,55 x 3; 987 ,1 - 0, 456 = 986 ,644; 67 x 0,001 = 0,03 35 x 2; 234 ,5 - ... 0,001 = 0,03 35 x 2; 234 ,5 - 2, 38 = 23212 x 0,01; 117,14 - 23 = 98, 7 - 4 ,56 ; 48 ,56 + 52 0,44 = 56 9; 0,34 x 1,3 = 442/1000; 23,7 + 81 ,1 = 99,3 + 5, 5; 67 ,89 x 10 = 6 78, 9 ...
... 1 .75 (Nhập kết dạng số (Nhập kết dạng số thập Câu hỏi 4: Số thoải mái và tự nhiên Câu hỏi 5: thỏa mãn nhu cầu 0.26 Kết rút gọn gàng biểu thức phân) Câu hỏi 6: Một hình chữ nhật bao gồm tỉ số nhị cạnh diện tích 1 24 Câu hỏi 7: ... Tìm biết: Kết x,y,z (Nhập đáp số theo kết x, y, z, kết bí quyết dấu ";") Câu hỏi 4: Giá trị tỉ trọng thức Câu hỏi 5: 5;8 ;7 -3/8 Số hữu tỉ âm thỏa mãn (Nhập kết dạng số thập ... hữu tỉ âm thỏa mãn (Nhập kết dạng số thập phân) Câu hỏi 6: Kết rút gọn biểu thức phân) Câu hỏi 7: -0.25 Tập số nguyên thỏa mãn theo cực hiếm tăng vọt, phân cách lốt “;”) Câu hỏi 8: Tìm , biết∶...
... (giờ) Câu 2: Lớp 5D có số học sinh phái nam người vợ, 45% tổng số học tập sinc cô gái Biết số bạn nữ số các bạn nam giới bạn Tính số học sinh lớp 5D Trả lời: Số học tập sinch lớp 5D Tỉ số % số học sinc nam: 100% - 45% = 55 % Tỉ số ... 900 – 648 = 252 (số) 15/ Ta thấy: 1 ,5 x x 2 ,5 = 7 ,5 Số trang bị có 7 ,5 : 1 ,5 = (phần) Số thiết bị nhì có 7 ,5 : = 3, 75 (phần) Số lắp thêm cha có 7 ,5 : 2 ,5 = (phần) Tổng số phần nhau: + 3, 75 + = 11, 75 (phần) Hà ... a = 53 15 Trả lời: abcd = Từ phxay tính abcd + abc + ab + a = 53 13 ta di chuyển chữ số aaaa + bbb + cc + a = 53 15 aaaa + bbb cc d 53 15 Từ phxay tính cho ta thấy a=4 (cần thiết (55 55 > 53 15) ; mặt hàng...
... 789 x 1 23 789 x 24 = …………………… BÀI THI SỐ : Hãy điền số tương thích vào chỗ ! (15 đ) Câu 1: 1 23 x 12 + 456 = ; Câu 2: 634 x 11 - 634 = Câu 3: 39 5 x 13 + 87 x 39 5 = ; Câu 4: 34 x 11 + 66 x 11 = Câu ... (36 0) 11 / 13 4 x + 13 4 x + 13 4 = …… ( 13 4 0) ; 12 /1 23 x + 1 23 x = ………… (1 230 ) 13 / An Bình tất cả tất 30 viên bi Biết An đến Bình viên bi số bi người Số bi An : …… viên ; số bi Bình : ……… viên (đôi mươi ; 10 ) ... (40; 16 ) 25/ 789 + 789x 1 23 789x 24 = ………… (78900) ∙ BÀI : Chọn quý hiếm : (10 đ) BÀI THI SỐ : Hãy điền số phù hợp vào vị trí ! (15 đ) Câu 1: 1 23 x 12 + 456 = 1 932 ; Câu 2: 634 x 11 - 634 = 634 0...
... ViOlympic Giải Toán Trên Mạng www.ViOlympics.com – www .ViOlympic. teo Câu 10 : Cho tư số tự nhiên và thoải mái thỏa mãn lúc Nguồn www.hoctoanonline.com - www.ViOlympicTiengAnh.vn – www.ViOlympicTiengAnh.com...
... thang cân o Bài 26: Nếu cạnh hình chữ nhật tăng 10 /o diện tích hình chữ nhật tăng…… Bài 27: Một hình vuông bao gồm diện tích S diện tích S hình chữ nhật có cạnh 25 cm centimet Cạnh hình vuông vắn 15 cm Bài 28: Cho hình ... 15 cm; CD = 20cm Call M trung điểm CD, E giao điểm MA BD, F giao MB AC khi độ nhiều năm đoạn EF=…… Câu 31: Mặt sàn chống hình chữ nhật bao gồm cạnh 11 m 3m tín đồ ta lát sàn miếng gỗ hình chữ nhật gồm cạnh 15 centimet ... Bài 20: Tìm x để biểu thức: A = + 6x – x2 có giá trị mập X = Bài 21: Cho hình thang ABCD ở bên cạnh AB,CD kéo dãn cắt M Biết AM = (B AB Nằm A M), BC = 3cm Độ nhiều năm AD =……… Bài 22: Trên...
... http://thiviolympic.com Câu hỏi 9: Câu hỏi 10 : Câu hỏi 11 : BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – bao gồm http://thiviolympic.com Câu hỏi 12 : Câu hỏi 13 : ... BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – tất cả http://thiviolympic.com Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ... Bài thi số 2: Điền số thích hợp vào địa điểm trống BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – tất cả http://thiviolympic.com Bài thi số 3: Đi tìm...

Xem thêm: Phần Mềm Kiểm Tra Chất Lượng Nhạc, Phần Mềm Kiểm Tra Nhạc Lossless


... http://thiviolympic.com Câu hỏi 9: Câu hỏi 10 : Câu hỏi 11 : BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có http://thiviolympic.com Câu hỏi 12 : Câu hỏi 13 : ... BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – bao gồm http://thiviolympic.com Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ... Bài thi số 2: Điền số phù hợp vào chỗ trống BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có http://thiviolympic.com Bài thi số 3: Đi tìm...
... giải tân oán mạng Internet – Lớp Vòng 23 934 12 8 37 30 655 > = 35 4 4 1,525 2