Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào ngân sách sản xuất, marketing phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá chỉ trị đã ghi sổ kế toán của mặt hàng tồn kho. Việc lập dự chống giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp những thiệt hại thực tế xảy ra bởi vì vật tư, sản phẩm sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá bán, đồng thời phản ánh đúng giá chỉ trị thuần tất cả thể thực hiện được của mặt hàng tồn kho lúc doanh nghiệp lập báo cáo tài chủ yếu.

Bạn đang xem: Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Là một nhân viên kế toán giỏi là chủ của một doanh nghiệp bạn yêu cầu đọc bài bác viết dưới đây nhưng Nkhô cứng.vn cung cấp để hiểu rõ hơn về dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho.


Nội dung chính


1. Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

2. Ngulặng tắc trích lập dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho

3. Cách hạch toán dự phòng giảm giá sản phẩm tồn kho


1. Điều kiện trích lập dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho


- Quy định về trích lập trích lập các khoản dự chống như: Dự phòng giảm giá bán hàng tồn kho, nợ phải thu nặng nề đòi, bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá, dự án công trình xây lắp, tổn thất những khoản đầu tư bao gồm theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

"Trích, lập cùng sử dụng các khoản dự chống không áp theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chủ yếu về trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài bao gồm, dự phòng nợ phải thu cực nhọc đòi, dự chống bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá, công trình xây dựng xây lắp với dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá bán, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm tân oán độc lập."

- Quy định của Bộ tài chủ yếu về việc trích lập quỹ dự phòng

Quản lý tồn kho đơn giản hiệu quả nhờ phần mềm quản lý hacam.vn hao.vn

*


2. Ngulặng tắc trích lập dự chống giảm giá chỉ hàng tồn kho


- Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

- Tài khoản 2294 - Dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho: Tài khoản này phản ánh thực trạng trích lập hoặc trả nhập dự phòng giảm giá chỉ sản phẩm tồn kho.

- Dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho: Là khoản dự phòng giảm giá bán sản phẩm tồn kho khi bao gồm sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của sản phẩm tồn kho.

a) Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá chỉ hàng tồn kho phải lập lúc có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá chỉ trị thuần tất cả thể thực hiện được so với giá chỉ gốc của mặt hàng tồn kho. Dự chống là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá chỉ trị bị giảm xuống thấp hơn giá bán trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho với nhằm bù đắp những khoản thiệt hại thực tế xảy ra bởi vì vật tư, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa tồn kho bị giảm giá chỉ.

b) Dự phòng giảm giá chỉ hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập Báo cáo tài bao gồm. Việc lập dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho phải được thực hiện theo đúng các quy định của Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho” cùng quy định của chế độ tài chủ yếu hiện hành.

c) Việc lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải tính theo từng loại vật tư, sản phẩm & hàng hóa, sản phẩm tồn kho. Đối với dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho phải được tính theo từng loại dịch vụ bao gồm mức giá bán riêng rẽ biệt.

d) Giá trị thuần tất cả thể thực hiện được của hàng tồn kho là giá thành ước tính của mặt hàng tồn kho vào kỳ sản xuất, sale bình thường trừ (-) chi phí ước tính để chấm dứt sản phẩm cùng chi phí ước tính cần thiết mang lại việc phân phối chúng.

e) Khi lập Báo cáo tài bao gồm, căn cứ vào số lượng, giá chỉ gốc, giá chỉ trị thuần có thể thực hiện được của từng loại vật tư, sản phẩm hoá, từng loại dịch vụ cung cấp dở dang, xác định khoản dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho phải lập:

- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá chỉ sản phẩm tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự chống giảm giá chỉ hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự chống cùng ghi tăng giá vốn sản phẩm chào bán.

- Trường hợp khoản dự phòng giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá chỉ hàng tồn kho đang ghi trên sổ kế tân oán thì số chênh lệch nhỏ hơn được trả nhập ghi giảm dự chống cùng ghi giảm giá chỉ vốn mặt hàng buôn bán.

Bạn đang coi : Hướng dẫn hạch toán thù dự phòng giảm giá bán sản phẩm tồn kho theo TT 200

*

Kế tân oán hàng tồn kho


a) Khi lập Báo cáo tài thiết yếu, nếu số dự chống giảm giá chỉ mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ những kỳ trước, kế tân oán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn mặt hàng bán

Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294).

b) lúc lập Báo cáo tài chủ yếu, nếu số dự chống giảm giá chỉ sản phẩm tồn kho phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ những kỳ trước, kế tân oán trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Có TK 632 - Giá vốn sản phẩm chào bán.

c) Kế toán thù xử lý khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho đối với vật tư, sản phẩm & hàng hóa bị hủy bỏ vì hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không hề giá chỉ trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng phân phối (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

Có những TK 152, 153, 155, 156.

d) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trước Khi doanh nghiệp 100% vốn đơn vị nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho sau khi bù đắp tổn thất, nếu được hạch tân oán tăng vốn bên nước, ghi:

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2294)

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trên đây là bài xích bài bác viết hacam.vn khô muốn cung cấp mang lại bạn đọc, thành công của những bạn đó là ý muốn muốn của chúng tôi. Chúc bạn đọc có thể vận dụng được những kiến thức chúng tôi đã phân tách sẻ trên đây vào công việc của các bạn. Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe.

Xem thêm: Bài Hát Có Chắc Yêu Là Đây Tải Nhạc, Có Chắc Yêu Là Đây (Onionn Remix)

Hãy liên hệ với hacam.vn khô.vn để được cung cấp những dịch vụ liên quan đến phần mềm quản lý bán sản phẩm siêng nghiệp, thiết kếwebsite, dịch vụ vận chuyển... để được phục vụ tận tình vànhận được nhiều ưu ddaiix nhất gồm thể nhé.