Bài học C++ trước bạn đọc đang thuộc hacam.vn.vn tìm hiểu về hàm với mảng (array) vào C++. Trong bài viết tiếp sau sau đây hacam.vn.vn đã ra mắt tiếp cho chính mình về chuỗi (string) trong C++.

Bạn đang xem: Hàm xử lý chuỗi trong c


Trong C++, chuỗi (string) là đối tượng người dùng của lớp std::string, thay mặt đại diện mang lại chuỗi ký kết trường đoản cú. Chúng ta rất có thể thực hiện nhiều thao tác không giống nhau trên các chuỗi, ví dụ như nối, so sánh hoặc chuyển đổi, ... .

*

Hàm Mô tả

int compare(const stringvà str) So sánh các đối tượng người dùng của 2 chuỗi.

int length() Tìm độ dài của chuỗi

void swap(string& str) Trao đổi các cực hiếm đối tượng người dùng của 2 chuỗi.

string substr(int pos,int n) Tạo đối tượng người dùng chuỗi mới tất cả n ký kết từ.

int size() Trả về độ lâu năm của chuỗi theo đơn vị chức năng byte.

void resize(int n) Ttuyệt đổi kích cỡ độ lâu năm của chuỗi lên tới n ký tự.

string& replace(int pos,int len,stringvà str) Txuất xắc nỗ lực 1 phần của chuỗi bắt đầu tại vị trí ký kết tự cùng kéo dãn cam kết từ bỏ len.

string& append(const string& str) Thêm ký tự bắt đầu vào cuối một đối tượng chuỗi khác.

charvà at(int pos) Truy cập ký kết từ cá biệt trên vị trí được hướng dẫn và chỉ định.

int find(stringvà str,int pos,int n) Tìm chuỗi được chỉ định và hướng dẫn trong tmê man số.

int find_first_of(stringvà str,int pos,int n) Tìm vị trí đầu tiên của chuỗi được chỉ định.

int find_first_not_of(string& str,int pos,int n ) Tìm kiếm chuỗi ký kết tự trước tiên không phù hợp với ngẫu nhiên ký từ bỏ nào được chỉ định vào chuỗi.

int find_last_of(string& str,int pos,int n) Tìm kiếm chuỗi ký tự sau cuối của chuỗi được hướng đẫn.

int find_last_not_of(stringvà str,int pos) Tìm kiếm ký kết từ sau cuối không hợp với chuỗi đang chỉ định.

string& insert() Ckém một ký kết từ mới trước ký từ được hướng dẫn và chỉ định tại vị trí mang đến trước.

int max_size() Tìm độ lâu năm về tối đa của chuỗi.

void push_back(char ch) Thêm một ký trường đoản cú bắt đầu ch ở cuối chuỗi.

void pop_back() Xóa ký từ sau cuối của chuỗi.

stringvà assign() Gán một giá trị new cho chuỗi.

int copy(stringvà str) Sao chxay văn bản từ bỏ chuỗi này thanh lịch chuỗi khác.

charvà back() Trả về tsay mê chiếu của ký kết từ bỏ ở đầu cuối.

Iterator begin() Trả về tđê mê chiếu của cam kết từ bỏ thứ nhất.

int capacity() Trả về bộ nhớ được phân bổ đến chuỗi.

const_iterator cbegin() Trỏ cho bộ phận đầu tiên của chuỗi.

const_iterator cend() Trỏ mang đến phần tử ở đầu cuối của chuỗi.

void clear() Xóa toàn bộ bộ phận của chuỗi.

const_reverse_iterator crbegin() Trỏ mang lại cam kết từ sau cùng của chuỗi.

const_char* data() Sao chép ký kết từ bỏ của chuỗi vào mảng.

bool empty() Kiểm tra xem chuỗi có trống hay không.

string& erase() Xóa toàn bộ những ký kết tự được chỉ định.

char& front() Trả về tsi chiếu của ký kết từ thứ nhất.

string& operator+=() Nối một cam kết từ bỏ mới làm việc cuối chuỗi.

string& operator=() Gán một quý hiếm new mang đến chuỗi.

char operator<>(pos) Lấy một ký từ ở trong phần được hướng đẫn.

int rfind() Tìm tìm vị trí sau cuối của chuỗi.

iterator end() Tham chiếu cam kết trường đoản cú ở đầu cuối của chuỗi.

reverse_iterator rend() Trỏ đến ký tự trước tiên của chuỗi.

void shrink_to_fit() Giảm kích thước cho bằng kích cỡ của chuỗi.

char* c_str() Trả về con trỏ tới một mảng đựng chuỗi ký kết từ bỏ kết thúc null.

const_reverse_iterator crend() Tđê mê chiếu ký kết từ trước tiên của chuỗi.

reverse_iterator rbegin() Tsay mê chiếu ký kết từ bỏ sau cùng của chuỗi.

void reserve(inr len) Yêu cầu chuyển đổi hàm member capathành phố.

allocator_type get_allocator(); Trả về đối tượng người dùng được phân bổ link với chuỗi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xử Lý Lỗi Iphone Không Cập Nhật Được Phần Mềm Ios, Cập Nhật Ios Trên Iphone

https://hacam.vn/chuoi-string-trong-c-45803n.aspx Bài viết bên trên trên đây hacam.vn.vn vừa ra mắt chi tiết cho chính mình về chuỗi (string) trong C++ là gì? Dường như bạn đọc hoàn toàn có thể đọc thêm một trong những bài viết đã gồm để search làm rõ rộng về vòng lặp trong C, Một trong những nội dung về lập trình C tiếp theo sau của hacam.vn, công ty chúng tôi vẫn đề cập đến vòng lặp trong C với các ví dụ và so với rõ ràng.