Hàm đối chiếu vào Excel

Sử dụng những toán thù tử đối chiếu trong Excel nhằm kiểm soát xem hai quý hiếm gồm bằng nhau ko, nếu một giá trị to hơn quý giá khác, nếu một quý hiếm nhỏ tuổi rộng quý giá không giống, v.v.

Bạn đang xem: Hàm so sánh lớn nhỏ trong excel

Hàm so sánh bằng

Bằng cùng với tân oán tử (=) trả về TRUE nếu như hai giá chỉ trị bằng nhau.

1. Ví dụ, hãy xem cách làm trong ô C1 dưới.

*


Giải thích: cách làm trả về TRUE bởi vì quý hiếm vào ô A1 bởi với cái giá trị vào ô B1. Luôn bước đầu một cách làm với lốt bằng (=).

2. Hàm IF bên dưới thực hiện tân oán tử bởi.

*

Giải thích: nếu như nhị cực hiếm (số hoặc chuỗi vnạp năng lượng bản) cân nhau, hàm IF trả về Có, nếu như không, nó sẽ trả về Không.

Hàm đối chiếu bự hơn

Giá trị lớn hơn toán tử (>) trả về TRUE trường hợp quý hiếm sản phẩm nhất bự hơn quý giá trang bị hai.

1. Ví dụ, hãy xem phương pháp vào ô C1 dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE vì quý hiếm trong ô A1 lớn hơn giá trị vào ô B1.

2. Hàm OR dưới sử dụng toán thù tử lớn hơn tân oán tử.

*

Giải thích: hàm OR này trả về TRUE ví như tối thiểu một giá trị to hơn 50, còn nếu không, nó trả về SAI.

Hàm đối chiếu bé xíu hơn

Toán tử nhỏ rộng toán tử ( =) trả về TRUE giả dụ quý hiếm thiết bị nhất to hơn hoặc bằng giá trị trang bị nhị.

1. lấy ví dụ, hãy coi cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE vị quý hiếm vào ô A1 to hơn hoặc bằng giá trị trong ô B1.

2. Hàm COUNTIF dưới áp dụng toán tử to hơn hoặc bằng toán tử.

*

Giải thích: hàm COUNTIF này đếm con số ô lớn hơn hoặc bởi 10.

Hàm đối chiếu bé hơn hoặc bằng

Giá trị nhỏ dại rộng hoặc bởi tân oán tử (hàm SUMIF này tính tổng những quý giá vào phạm vi A1: A5 bé dại hơn hoặc bởi 10.

Hàm so sánh ko bằng

Tân oán tử ko bằng () trả về TRUE nếu như nhị giá bán trị ko bằng nhau.

1. lấy ví dụ, hãy coi cách làm trong ô C1 bên dưới.

*

Giải thích: bí quyết trả về TRUE bởi vì cực hiếm vào ô A1 ko bởi cực hiếm vào ô B1.

2. Hàm IF dưới sử dụng toán tử không bằng toán tử.

Xem thêm: Các Loại Địa Chỉ Trong Excel (Bài 1), Các Loại Địa Chỉ Trong Excel

*

Giải thích: nếu như nhị quý hiếm (số hoặc chuỗi văn uống bản) không bằng nhau, hàm IF trả về Không, nếu không, nó trả về Có.

Tag:

đối chiếu trong excel hàm so sánh trong excel so sánh 2 cột vào excel hàm đối chiếu chuỗi vào excel so sánh dữ liệu 2 cột vào excel so sánh tài liệu giữa 2 tệp tin excel hàm so sánh quý giá trong excel lệnh đối chiếu vào excel công thức đối chiếu trong excel hàm đối chiếu phệ nhỏ vào excel hàm so sánh 2 cột trong excel hàm đối chiếu quý giá 2 cột vào excel giải pháp so sánh 2 cột vào excel phxay so sánh trong excel phương pháp so sánh quý hiếm 2 cột trong excel phương pháp so sánh vào excel đối chiếu 2 chuỗi trong excel so sánh 2 cột dữ liệu trong excel so sánh 2 bảng excel hàm so sánh tháng ngày trong excel so sánh dữ liệu thân 2 sheet những hàm đối chiếu trong excel hàm so sánh dữ liệu trong excel hàm so sánh chuỗi excel


công thức so sánh vào excelhàm đối chiếu giá trị vào excelhàm đối chiếu trong excelđối chiếu vào excel