Trang chủ / Tư Vấn Luật / Luật Hợp Đồng / Tranh chấp hợp đồng / Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài là một trong những hình thức giải quyết tranh thương mại được quy định tại Luật Thương mại 2005. Vậy trình tự, thủ tục giải quyết tại Trọng tài thương mại được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những vấn đề trên.

Bạn đang xem: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại


*
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có THỎA THUẬN TRỌNG TÀI. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Từquy định trên, có thể thấy điều kiện để giải quyết tranh chấp tại Trọng tàithương mại là các bên có thỏa thuận trọng tài. Và thỏa thuận này có thể được lậptrước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Khi đã xác định giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thì các bên cần lưu ý trong quá trình xác lập thỏa thuận tránh các trường hợp dẫn đến thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu. Cụ thể, thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu trong các TRƯỜNG HỢP sau:

Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật này.Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này.Một trong các bên bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

Hình thức thỏa thuận trọng tài


*
Tranh chấp tại trọng tài thương mại được giải quyết khi có thỏa thuận trọng tài

Căn cứ theo Điều 16 Luật Trọng tài thương mại 2010, Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng VĂN BẢN. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.

Thủ tục giải quyết tranh chấp Trọng tài thương mại


*
Trung tâm trọng tài thương mại giải quyết tranh chấp khi có yêu cầu

Bước 1: Xét thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo Điều 33 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên bị xâm phạm.

Bước 2: Gửi đơn khởi kiện yêu cầu Trung tâm trọng tài giải quyết

Saukhi xem xét còn thời hiệu khởi kiện, các bên có quyền làm đơn khởi kiện gửi đếnTrung tâm trọng tài yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Trongtrường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tạiToà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vôhiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Theo quy định tại Điều 30Luật Trọng tài thương mại 2010, trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâmtrọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trườnghợp vụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làmđơn khởi kiện và gửi cho bị đơn.

Đơnkhởi kiện gồm có các nội dung sau đây:

Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ củangười làm chứng, nếu có;Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giátrị vụ tranh chấp;Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọnlàm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Kèmtheo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao cáctài liệu có liên quan.

Xem thêm: Các Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Hay Nhất Hiện Nay, Top 10 Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Thông Dụng

Nếucác bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tàikhông có quy định khác, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởikiện, các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọngtài phải gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệutheo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật này.

Bịđơn có quyền kiện lại nguyên đơn về những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp.Đơn kiện lại của bị đơn phải được gửi cho Trung tâm trọng tài. Trong trường hợpvụ tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, đơn kiện lại phải gửi choHội đồng trọng tài và nguyên đơn. Đơn kiện lại phải được nộp cùng thời điểm nộpbản tự bảo vệ.

Bước 3: Trung tâm trọng tài thành lập Hội đồng trọng tài

Điều 38 Luật Trọng tài thương mại 2010 cho phép các bên vẫn có quyền tự mình thương lượng, thỏa thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp các bên tự thỏa thuận được với nhau chấm dứt việc giải quyết tranh chấp thì có quyền yêu cầu Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì một Hội đồng trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Tùy vào tính chất của tranh chấp mà các bên thỏa thuận Thành lập Hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài hoặc Thành lập Hội đồng trọng tài vụ việc để giải quyết tranh chấp. Trình tự thành lập trọng tài được quy định tại Điều 40, Điều 41 Luật Trọng tài thương mại 2010.

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài:

Thẩm quyền xác minh sự việc của Hội đồng trọng tài; Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về thu thập chứng cứ; Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài về triệu tập người làm chứng; Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Thẩm quyền thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài.

Bước 4: Mở phiên họp giải quyết tranh chấp

Phiên họp giải quyết tranh chấp được mở ra nhằm mục đích để các bên thực hiện hòa giải, thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp.

Theo quy định tại Điều 58 Luật này, khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên.

Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

Bước 5: Phán quyết của Hội đồng trọng tài

Khi các bên không hòa giảithành thì Hội đồng trọng tài sẽ giải quyết tranh chấp. Kết quả giải quyết tranhchấp được thể hiện thông qua phán quyết của Hội đồng trọng tài. Theo Điều 60 LuậtTrọng tài thương mại 2010, Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cáchbiểu quyết theo nguyên tắc đa số.

Trường hợp biểu quyếtkhông đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịchHội đồng trọng tài. Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngàyban hành.

Khi phán quyết trọng tàicó hiệu lực, Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọngtài.

Nếu hết thời hạn thi hànhphán quyết, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu Cơquan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài.

Đối với phán quyết của Trọngtài vụ việc, bên được thi hành có quyền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dânsự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng kýtheo quy định tại Điều 62 của Luật này.

Trên đây là bài viết về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Công ty Luật Long Phan tư vấn luật hợp đồng và tham gia giải quyết đối với tranh chấp này. Trong trường hợp cần hỗ trợ, xin hãy liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT qua hotline 1900636387 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.