Ta thực hiện phương pháp tổng hợp (C_n^k = dfracn!k!left( n - k ight)!), xem xét điều kiện của tổng hợp chập k thành phần của n (C_n^k) là (k,n in N,;,k le n), tiếp đến rút ít gọn cùng giải phương thơm trình.
Bạn đang xem: Giá trị của y thỏa mãn là

Lời giải của GV hacam.vn

ĐK: (x ge 3,x in N)

(eginarraylC_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = dfrac72x\ Leftrightarrow x + dfracx!2!left( x - 2 ight)! + dfracx!3!left( x - 3 ight)! = dfrac72x\ Leftrightarrow x + dfracxleft( x - 1 ight)2 + dfracxleft( x - 1 ight)left( x - 2 ight)6 = dfrac72x\ Leftrightarrow 6x + 3x^2 - 3x + x^3 - 3x^2 + 2x = 21x\ Leftrightarrow x^3 - 16x = 0\ Leftrightarrow xleft( x^2 - 16 ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylx = 0,,,,,,,left( ktm ight)\x = - 4,,,,left( ktm ight)\x = 4,,,,,,,left( tm ight)endarray ight.endarray)

Đáp án nên lựa chọn là: a


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Với (dfracleft( n + 1 ight)!left( n - 1 ight)! = 72) thì cực hiếm của $n$ là:


Cho nhiều giác số đông (n) đỉnh, (n in mathbbN) với (n ge 3). Tìm (n) hiểu được đa giác đã mang lại có (135) mặt đường chéo


Với $n$ thỏa mãn nhu cầu đẳng thức (dfracA_n^4A_n + 1^3 - C_n^n - 4 = dfrac2423) thì giá trị của biểu thức (Phường = left( n + 1 ight)^2 - 3n + 5) là:


Với giá trị của $x$ vừa lòng (12C_x^1 + C_x + 4^2 = 162) thì (A_x - 1^2 - C_x^1 = ?)


Tổng cực hiếm của $x$ thỏa mãn phương trình (C_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = dfrac72x) là


Có từng nào giá trị của $x$ vừa lòng phương thơm trình (dfrac1C_x^1 - dfrac1C_x + 1^2 = dfrac76C_x + 4^1):


Tích những quý giá $x$ nguim thỏa mãn nhu cầu bất pmùi hương trình (dfrac12A_2x^2 - A_x^2 le dfrac6xC_x^3 + 10) là:


Hệ phương trình (left{ eginarraylC_x^y - C_x^y + 1 = 0\4C_x^y - 5C_x^y - 1 = 0endarray ight.) bao gồm bao nhiêu nghiệm?


Bất phương trình (2C_x + 1^2 + 3A_x^2


Xem thêm: Cách Copy, Sao Chép Văn Bản Trên Zalo, Cách Copy Bài Viết Trên Zalo

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát