các bài tập luyện biến hóa trường đoản cú hiện giờ hoàn thành sang quá khđọng đơn là dạng bài bác tập thịnh hành lúc học giờ anh. Để chũm chắc những cấu tạo câu đưa thì bây chừ xong xuôi thanh lịch thừa khứ đơn, hãy thuộc Chăm học bài ôn lại kỹ năng với dứt hết phần bài tập đưa ra nhé! Yên chổ chính giữa là Chăm học bài bác đang tổng vừa lòng bài tập biến hóa tự bây giờ dứt sang trọng quá khứ solo có câu trả lời nhé!

Ngữ pháp đưa thì bây chừ hoàn thành sang trọng thừa khứ đọng đơn

1. Thì hiện thời dứt và 3 cấu trúc vượt khứ đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friover, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng trường đoản cú nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have sầu learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc thắc mắc lúc nào (When) với bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been to nhật bản.

= I have sầu never been lớn nhật bản before.

*

các bài tập luyện chuyển đổi tự hiện nay xong xuôi sang thừa khứ đối kháng tất cả đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ đọng solo quý phái ngày nay dứt không làm chuyển đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

bài tập thay đổi thì hiện tại ngừng thanh lịch thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have sầu married for 10 years.

->

7/ How long have sầu she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu trường đoản cú quá khđọng 1-1 sang hiện thời kết thúc không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên ổn for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have sầu written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Những Bài Hát Song Ca Về Tình Yêu Hay Nhất Về Tình Yêu, Những Bài Hát Song Ca Hay Về Tình Yêu

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have sầu you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

các bài luyện tập thay đổi thì bây giờ ngừng sang trọng thừa khứ đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went khổng lồ school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have sầu married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một vài bài xích tập thay đổi từ hiện giờ dứt sang quá khứ đọng 1-1 gồm câu trả lời vày Chăm học bài nghiên cứu và phân tích, tổng hợp với biên soạn. quý khách hàng đang chấm dứt hết chưa? Hãy trường đoản cú suy nghĩ ra các tình huống tốt gặp mặt để nkhô hanh lưu giữ những cấu trúc biến hóa từ hiện thời xong sang trọng thừa khứ đối kháng và ngược lại nhé.