Để thông liền series setup Hackintosh trên Blog Chia Sẻ Kiến Thức, từ bây giờ mình đang thường xuyên chỉ dẫn mang lại các bạn phương pháp để cài đặt macOS lên Laptop hoặc PC một phương pháp cụ thể cùng dễ nắm bắt tốt nhất nhé.

 #1. Cần chuẩn bị các gì?

Một ổ cứng new (hoặc một ổ cứng chưa có dữ liệu). Bởi vì chưng trong quy trình download macOS thì bạn sẽ nên xoá hết dữ liệu của bản thân (Vậy bắt buộc chúng ta nên coppy hết dữ liệu bình yên trước lúc thiết đặt nhé). Còn nếu như bạn nào ý muốn chạy tuy vậy tuy vậy cả macOS lẫn Windows thì nên đợi đầy đủ nội dung bài viết tiếp theo sau của mình nhé.Thời gian với sự kiên trì