Ở bài viết bây giờ bản thân vẫn chỉ dẫn các bạn công việc tiến hành trộn tlỗi theo yêu cầu 2 tlỗi bên trên cùng 1 trang giấy.

Yêu Cầu: Chúng ta cũng cần sẵn sàng tài liệu danh sách file Excel cùng 1 tệp tin mẫu mã tlỗi Word.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Video phía dẫn


Bài gợi ý trộn tlỗi, trộn văn uống bạn dạng Mail Merge theo yêu cầu đang ngừng. Chúc những triển khai các sự việc sót lại tương quan đế mail merge thành công xuất sắc ạ.