quý khách hàng sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem cùng cài đặt ngay lập tức bản rất đầy đủ của tư liệu trên phía trên (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos sử dụng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu nên đạt:• Hiểu được chức năng của dòng sản phẩm tính .• Sử dụng thuần thục laptop FX-500 nhằm tìm TSLG và góc II/.Pmùi hương luôn tiện dạy học :Máy tính FX-500 , FX-570 tốt FX-220III/Phương pháp dạy dỗ học:Đặt sự việc xử lý vấn đềIV/.Tiến trình vận động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài xích cũ: Cho hai góc prúc nhau α với β.Nêu những cách vẽ một tam giác vuông ABC gồm Bˆ=α cùng Cˆ=β.Nêu những hệ thức thân các tỉ số lượng giác của α và β.3) Giảng bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu cách setup chế độ nhằm tính tân oán tỉ số lượng giác – Dùng sản phẩm nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn làm việc đồ vật nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp quan sát và theo dõi với dìm xét – học sinh lắng tai và triển khai theo những hiểu biết của Gv – Cả lớp cùng làm cho → 2 HS đứng tại chỗ trình bày phương pháp bnóng phím cùng nêu công dụng → Cả lớp dấn xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn đến trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → công dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → kết quả 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → hiệu quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ con số giác của góc đó:tìm kiếm số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) chỉ dẫn học viên ấn phím  Crúc ý: Phím SHIFTkết hợp với những phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để tra cứu số đo góc α lúc biết sin α, cos α, tg α→ để tìm kiếm số đo góc khi biết cosin cùng tang những em triển khai tương tự nlỗi ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học sinh thực hiện – Trường thích hợp nhằm tìm kiếm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta nên gửi thành bài toán: tìm góc nhọn x lúc biết tg x Khi đótg x được xem là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) gợi ý học viên ấn phím nhằm tìm→ cả lớp nhấn xét – HS trao đổi theo 8 nhóm → thay mặt từng team trình bày một câu → cả lớp nhấn xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ kết quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) ví dụ như 5: Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn cho phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT chảy SHIFT−←

– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan . x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) lấy một ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6.


Bạn đang xem: Cách tính sin cos tan bằng máy tính


Xem thêm: Bộ Hồ Sơ Xin Việc Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Việc Giáo Viên File Word

SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang đến phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn mang đến độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài bác tập 2  Làm bài bác tập 3 – Gv đề nghị học viên nêu cách nhập phím với hiệu quả c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (bởi sin x ≤ 1) b) Không (vì chưng cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng sản phẩm nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học hành sinh hoạt nhà: BT 20 trang 84.IV/.Rút ghê nghiệm: