Khái niệm

Lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo mà kế toán cần phải gọi rõ để lập cùng với bộ báo cáo tài chính. Có nhị pmùi hương pháp lập sự so sánh là: trực tiếp và gián tiếp. Để lập được báo cáo này rất cần được có một quá trình làm kế toán theo đúng chuẩn mực.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

*

Báo cáo giữ chuyển tiền tệ phản ánh dòng tiền vào, dòng tiền ra của quy trình hoạt động mang tới marketing trong thời hạn tiền của. hacam.vn chia sẻ pmùi hương pháp lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp thẳng.

 1. Căn cứ để lập báo cáo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ

– Căn uống cứ vào bảng cân đối số phát sinc để làm căn uống cứ đối chiếu.

2. Nguyên ổn tắc ghi nhận

– Số năm trước là mang số liệu trên dòng tiền lưu chuyển của năm N -một căn cứ bên trên báo cáo tài chánh năm N -1: Năm trước

– Số năm năm nay là lấy số liệu trên dòng tiền giữ chuyển của năm N căn cứ báo cáo tiền tài năm N: Năm nay.

Xem thêm: Cách Cắt Ghép Video Bằng Sony Vegas #4: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Cắt

– Nếu thu tiền từ hoạt động mang lại marketing được ghi số dương trên phần mềm HTKK.

– Nếu chi tiền từ hoạt động mang tới marketing được ghi số âm trên phần mềm HTKK. Tức đánh dấu trừ bên trên bàn phím trước đánh số.

3. Cách lập các chỉ tiêu trên HTKK.

Mỗi một chỉ tiêu phản ánh các tài khoản đối ứng của việc thu tiền và bỏ ra tiền trong thời điểm tiền bạc cũ, mang các đối ứng cộng lại rồi đánh lên HTKK Lúc làm lưu giữ chuyển tiền tệ cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Mã

Hạch toán

Ghi dương/âm

TK nợ

TK có

 

 1

  Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và lệch giá khác  

01

111,112511,131,515

Ghi dương

 2

     Tiền chi trả mang lại nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ     

02

152, 153, 154, 156, 331, 627, 641, 642 111, 112

 Ghi âm

3

Tiền bỏ ra trả mang lại người lao động03334111, 112

Ghi âm

 4

 Tiền chi trả lãi vay 04635, 335111, 112 

 Ghi âm

5

Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập DN053334111, 112

Ghi âm

 

 6

   Tiền thu khác từ hoạt động ghê doanh 06111, 112 711, 33311, 138, 144, 133, 344

 Ghi dương

  7

      Tiền chi khác từ hoạt động gớm doanh

 07

13311, 142, 242, 3331, 3333, 3335, 642, 144, 344, 431, 811, 338, 3338111, 112

 Ghi âm

8

 Tiền đưa ra mua sắm TSCĐ 21211, 212, 213, 241111,112 

 Ghi âm

 9

  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  33111, 112311, 341 

 Ghi dương

 10

 Tiền bỏ ra trả nợ cội vay 34311, 341111, 112

 Ghi âm

11

Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm60  

Lấy dư nợ 111, 112 cộng lại đầu năm

12

Tiền và tương đương tiền cuối năm70  

Số tiền phải đúng bằng dư nợ 111, dư nợ 112 cộng lại

Xem bài Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo pmùi hương pháp gián tiếp