*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

(Kèm theo tờ khai quyết toán thù thuế thu nhập công ty lớn số 03/TNDN )

Kỳ tính thuế: từ……………......mang đến.....................

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

Tên tín đồ nộp thuế: ........................................................................

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (ví như có): ........................................................................

Mã số thuế:

PHẦN A. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT.

Xem thêm: Đồng Bộ Dữ Liệu Zalo Trên Điện Thoại, Máy Tính Cực Đơn Giản, Hướng Dẫn Đồng Bộ Zalo Trên Điện Thoại

STT

Tên mặt liên kết

Quốc gia

Mã số thuế

Hình thức liên kết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

PHẦN B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Doanh thu, thu nhập

Chi phí

Lợi nhuận tăng vì xác định lại theo giá chỉ thị trường

Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán

Giá trị xác minh lại theo giá thị trường

Chênh lệch

Phương pháp xác minh giá

Giá trị ghi thừa nhận theo sổ sách kế toán

Giá trị xác định lại theo giá chỉ thị trường

Chênh lệch

Phương pháp khẳng định giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)

(7)

(8)

(9)=(7)-(8)

(10)

(11) =(5)+(9)

I

Tổng quý giá thanh toán giao dịch phát sinh tự hoạt động tởm doanh

II

Tổng quý hiếm giao dịch thanh toán phát sinh tự vận động liên kết

1

Hàng hoá

1.1

Hàng hoá có mặt gia sản gắng định

a

shop liên kết A

b

shop links B

1.2

Hàng hoá không xuất hiện TSCĐ

a

Cửa Hàng chúng tôi link A

b

shop link B

2

Dịch vụ

2.1

Nghiên cứu, phạt triển

a

Shop chúng tôi link A

b

Công ty link B

2.2

Quảng cáo, tiếp thị

a

Công ty liên kết A

b

shop liên kết B

2.3

Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo

a

Shop chúng tôi link A

b

công ty chúng tôi link B

2.4

Hoạt cồn tài chính

2.4.1

Tiền phiên bản quyền và các khoản tương tự

A

Shop chúng tôi link A

B

công ty chúng tôi link B

2.4.2

Lãi vay

A

Cửa Hàng chúng tôi link A

B

cửa hàng link B

2.5

Dịch Vụ Thương Mại khác

A

shop liên kết A

B

Cửa Hàng chúng tôi links B

Tôi khẳng định số liệu kê khai bên trên là đúng với tự Chịu đựng trách nhiệm trước pháp luật về số liệu sẽ knhị./.

..............., ngày...... mon...... năm ...
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:…………… ĐẠI DIỆN HỢPhường PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số.................... (Ký tên, đóng góp vết (ghi rõ họ tên cùng chức vụ))

Chú ý Ghi chú:

- Đề nghị doanh nghiệp gọi kỹ Hướng dẫn kê knhì công bố về giao dịch thanh toán link nhằm xác minh đầy đủ với chính xác các lên tiếng ghi vào tờ khai này;