Chào hầu như người, mọi fan chỉ cháu bí quyết ghost thiết bị win xp với ạ.