Với tình hình hiện giờ thì bài toán phân tách đang dũ liệu qua mạng LAN, WIFI là xưa như Trái Đất.

Bạn đang xem: Cách chơi battle realms qua mang lan

Vì sao đề nghị phân chia đã tài liệu qua mạng nội cỗ, bởi vì đối thời gian dữ liệu quá to mà ta bao gồm USB dung tích lượng nhỏ dại đời nào ta cắt file ra nhằm copy vào USB sao ! Dó kia, ta tận dụng tính ni phân tách sẽ tài liệu qua mạng nội bộ để thực hiện. Hoặc chúng ta bao gồm nhỏng cầu chơi trò chơi qua với nội bộ .Để tiến hành việc trên bạn cũng có thể xem thêm biện pháp sau :I. LAN :1. Chia sẻ tài liệu :a. Tắt tường lửa HDH Windows

Đang xem: Cách nghịch battle realms mạng lan

*

*

*

*
*

d. Đưa tài liệu đề nghị share vào thư mục:Bạn copy tài liệu làm sao cần chia sẽ, bỏ vào thỏng mục mới tạo thành nghỉ ngơi bước bên trên.e. Đặt nằm trong tính cho thư mục có ở trong tính chia sẻ:Nhấp loài chuột nên lên tlỗi mục vừa tạo làm việc bên trên, chọn “Share with” -> “Specific people … “h.

Đang xem: Cách chơi battle realms qua với lan

Xem IP..

Xem thêm: Sau Khi Bán Chứng Khoán Mấy Ngày Tiền Về Tài Khoản ? Bán Cổ Phiếu Sau Bao Lâu Tiền Về Tài Khoản

của máy chia sẻ dữ liệu:Msinh sống CMD cùng với quyền Admin, gõ vào lện ” ipconfig /all “Vd: 192.168.1.120i. Nhận tài liệu :Qua thứ dìm, vào ” Run” , gõ ” dia_chi_ip”Vd: 192.168.1.1202. Để chơi trò giải trí :a. Bật cơ chế nội dung những máyb. Tắt tường lửa những máyc. Đặt ip tĩnh cho những sản phẩm công nghệ thuộc 1 lớpd. Máy làm sao dũng mạnh log vào game trước đóng vai trò là Server*Nếu nối 2 vật dụng với nhau qua một dây thì dây này yêu cầu bnóng chéo cánh.II. WIFI :

► 2009 ( 82 ) ► mon chín ( 10 ) ► mon mười ( 1 ) ► tháng mười một ( 15 ) ► tháng mười hai ( 56 ) ► 2010 ( 107 ) ► tháng một ( 19 ) ► tháng nhì ( 68 ) ► mon tía ( đôi mươi ) ► 2012 ( 98 ) ► tháng năm ( 66 ) ► mon sáu ( 17 ) ► tháng bảy ( 15 ) ► 2013 ( 44 ) ► tháng nhị ( 1 ) ► tháng bố ( 2 ) ► mon bảy ( 1 ) ► mon tám ( 5 ) ► tháng chín ( 11 ) ► tháng mười ( 13 ) ► mon mười một ( 3 ) ► tháng mười nhị ( 8 ) ▼ năm trước ( 5 ) ► mon cha ( 1 ) ► tháng sáu ( 1 ) ► mon bảy ( 2 ) ▼ mon tám ( 1 ) ▼ 02/08 ( 1 ) ► 2015 ( 6 ) ► mon một ( 1 ) ► tháng năm ( 1 ) ► tháng sáu ( 1 ) ► mon bảy ( 2 ) ► mon tám ( 1 )