Tải miễn tầm giá ebook Tài liệu giáo trình từ học tập excel 2010, 2013, 2016 trường đoản cú cơ phiên bản đến nâng cao full PDF+Word về máy tính xách tay, điện thoại thông minh, xem sách online miễn giá thành.

THÔNG TIN SÁCH/EBOOK Tài liệu giáo trình từ bỏ học excel 2010, 2013, 2016

Tác giả: 
Bạn đang xem: Các hàm trong excel 2010 pdf

Những cuốn nắn ebook chúng ta có thể mua Free trên hacam.vn. Nhưng ví như gồm điều kiện Cửa Hàng chúng tôi khulặng chúng ta nên chọn mua sách nhằm đọc

Quý Khách tất cả thể trường đoản cú học excel online tại: https://gocchiase.net/office/excel

Mục lục Excel 2010

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG MICROSOFT EXCEL 2010………………………………….. 8

Chức năng Backstage View……………………………………………………………………………………….. 8

Thêm công dụng Sparkline…………………………………………………………………………………………… 9

Tính năng Slicers…………………………………………………………………………………………………….. 10

Định dạng dữ liệu có điều kiện…………………………………………………………………………………. 10

PivotTables và PivotCharts………………………………………………………………………………………. 12

Share Workbook……………………………………………………………………………………………………… 13

NỘI DUNG CHÍNH………………………………………………………………………………………… 14

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT EXCEL 2010……………………………………. 14

1.1 Giới thiệu Excel…………………………………………………………………………………………………. 14

Excel là gì:……………………………………………………………………………………………………. 14

Ribbon là gì?…………………………………………………………………………………………………. 17

Sử dụng menu lối tắt (shortcut menu)………………………………………………………………. 18

1.2 Mnghỉ ngơi Excel, đóng Excel, pchờ to lớn, thu nhỏ dại cửa sổ…………………………………………………… 19

Phóng khổng lồ, thu bé dại cửa sổ Excel……………………………………………………………………….. 19

Thu bé dại cửa sổ Excel…………………………………………………………………………………….. 20

Pngóng lớn hành lang cửa số Excel……………………………………………………………………………………. 20

Thoát ngoài Excel……………………………………………………………………………………………. 20

1.3. Thao tác cùng với ô cùng vùng………………………………………………………………………………… 20

Nhận dạng ô với vùng (cells, range)………………………………………………………………….. 20

Chọn vùng……………………………………………………………………………………………………. 21

Sao chnghiền và di chuyển vùng……………………………………………………………………………. 21

Dán quan trọng đặc biệt (Paste Special)……………………………………………………………………………. 22

Đặt tên vùng…………………………………………………………………………………………………. 24

Thêm chú giải mang đến ô…………………………………………………………………………………….. 24

Chèn, xóa ô, mẫu và cột………………………………………………………………………………… 25

Tgiỏi thay đổi phạm vi cột cùng chiều cao dòng……………………………………………………………. 27

Nối (Merge) và tách bóc các ô (Split)…………………………………………………………………….. 29

Nối các ô thành một ô…………………………………………………………………………………. 29

Tách một ô đã nối thành những ô……………………………………………………………………… 29

1.4. Di gửi trong sổ làm viêc̣ cùng thực hiện phím tắt…………………………………………….. 29

Tkhô giòn cuốn dọc, thanh cuốn ngang………………………………………………………………….. 29

Tkhô giòn Tab trang tính́……………………………………………………………………………………… 30

Sử dụng những tổng hợp phím tắt để di chuyển………………………………………………………… 30

1.5 Thao tác cùng với sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………… 32

Tạo new sổlàm viêc̣………………………………………………………………………………………… 32

Mngơi nghỉ sổlàm viêc̣ gồm sẵn bên trên đĩa…………………………………………………………………………. 32

Lưu sổ làm viêc̣……………………………………………………………………………………………… 33

Đóng sổ làm việc̣……………………………………………………………………………………………. 35

Sắp xếp sổ làm viêc̣………………………………………………………………………………………… 35

1.6. Thao tác cùng với trang tinh́………………………………………………………………………………… 36

Xóa trang tinh́……………………………………………………………………………………………….. 37

Sắp xếp sản phẩm công nghệ từ các trang tinh́………………………………………………………………………….. 37

Sao chxay trang tinh́………………………………………………………………………………………… 38

Chọn màu cho tab trang tinh́…………………………………………………………………………… 38

Ẩn/ Hiện trang tinh́………………………………………………………………………………………… 39

1.7 Sử dụng những chế độ hiển thị trong quy trình thao tác………………………………………… 39

Sử dụng tkhô nóng Zoom……………………………………………………………………………………… 40

Xem cùng so sánh trang tinh́ trong vô số nhiều cửa sổ……………………………………………………. 40

Chia khung bảng tính làm cho nhiều phần cùng cố định vùng tiêu đề…………………………….. 40

Sử dụng Watch Window………………………………………………………………………………… 42

CHƯƠNG 2: LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU TRONG EXCEL 2010……………………………… 43

2.1. Nhập liệu, hiệu chỉnh…………………………………………………………………………………… 43

Nhập liệu……………………………………………………………………………………………………… 43

Nhập các ký kết từ bỏ quánh biệt………………………………………………………………………………….. 44

Nhập đè lên ô có sẵn nội dung………………………………………………………………………… 45

Sử dụng các kỹ thuật khi nhập liệu………………………………………………………………….. 46

2.2. Định dạng………………………………………………………………………………………………….. 49

Định dạng chung…………………………………………………………………………………………… 49

Tự đụng định dạng gồm điều kiện………………………………………………………………………. 57

Bảng cùng format bảng (table)……………………………………………………………………….. 58

Sử dụng chủng loại định hình tư liệu (Document Themes)…………………………………………. 59

2.3 Tìm với thay thế sửa chữa dữ liệu………………………………………………………………………………… 60

2.4 Sắp xếp và lọc dữ liệu………………………………………………………………………………….. 61

CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG CÁC HÀM…………………………………………… 64

3.1 Giới thiệu phương pháp cùng hàm:………………………………………………………………………………. 64

Giới thiệu công thức (Formula)……………………………………………………………………….. 64

Giới thiệu hàm (Function)………………………………………………………………………………. 66

Nhập phương pháp với hàm………………………………………………………………………………….. 67

Tmê say chiếu vào công thức……………………………………………………………………………. 69

Các lỗi thường dùng (Formulas errors)……………………………………………………………….. 71

3.2 Các hàm vào Excel………………………………………………………………………………………….. 72

Nhóm hàm về thống kê……………………………………………………………………………….. 72Nhóm hàm về phân pân hận xác suất…………………………………………………………………. 74Nhóm hàm về tƣơng quan tiền và hồi quy con đường tính……………………………………………. 76Các hàm tài bao gồm – financian functions………………………………………………………… 77Danh mục các Các Hàm Quản lý Thương hiệu dữ liệu với Danh sách…………………………. 81Hàm toán học với lƣợng giác………………………………………………………………………… 96Hàm xử lý văn bản và dữ liệu……………………………………………………………………. 109

CHƯƠNG 4: KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU……………………………………………………….. 126

4.1. Sort (chuẩn bị xếp) với Filter (lọc)……………………………………………………………………………… 126

Sắp xếp………………………………………………………………………………………………………. 126

Lọc dữ liệu…………………………………………………………………………………………………. 127

4.2 PivotTable với PivotChart………………………………………………………………………………….. 128

4.2.1 Giới thiệu PivotTable với PivotChart………………………………………………………….. 128

Tạo một report PivotTable đơn giản…………………………………………………………….. 128

4.2.2 Tìm gọi dữ liệu nguồn của PivotTable………………………………………………………. 143

4.2.3 Sử dụng các công cụ của PivotTable và định hình PivotTable……………………… 155

CHƯƠNG 5: ĐỒ THỊ TRONG EXCEL………………………………………………………………… 166

5.1 Giới thiệu vật thị………………………………………………………………………………………………. 166

5.2. Vẽ trang bị thị………………………………………………………………………………………………………… 166

5.3. Các làm việc bên trên thiết bị thị……………………………………………………………………………………. 170

Nhâṇ biết các thành phần bên trên đồthi ̣…………………………………………………………… 170

Các yếu tố thông dụng………………………………………………………………………….. 170

Môṭ số thành phần chỉ có vào đồ thi ̣3-D………………………………………………………….. 170

Các thao tác cùng với đồ thị……………………………………………………………………………… 171

Chọn yếu tố trên trang bị thị………………………………………………………………………….. 171

Di gửi đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………….. 171

Sao chxay đồ thi. ̣……………………………………………………………………………………………. 172

Xóa đồ thi. ̣………………………………………………………………………………………………….. 172

Thêm các thành phần của đồ thi. ̣……………………………………………………………………. 172

Sắp xếp vàxóa các thành phần của đồthi.. ̣………………………………………………………. 172

In đồ thi ̣……………………………………………………………………………………………………… 172

Hiệu chỉnh và format vật thị…………………………………………………………………… 173

Hiệu chỉnh Chart Area………………………………………………………………………………….. 173

Hiệu chỉnh Flot Area……………………………………………………………………………………. 174

Hiệu chỉnh title đồthi,̣ghi chú, title trục hoành với trục tung,…………………… 174

Hiệu chỉnh đƣờng lƣới ngang vàdoc̣……………………………………………………………… 175

Các thao tác cùng với chuỗi số liệu vào vật dụng thị…………………………………………………… 179

Xóa bớt một chuỗi số liệu ngoài đồthi. ̣……………………………………………………………. 179

Thêm chuỗi mới vào đồthi. ̣…………………………………………………………………………… 180

Ttốt đổi chuỗi số liệu…………………………………………………………………………………… 181

Thêm đƣờng xu hƣớng vào đồthị………………………………………………………………….. 183

CHƯƠNG 6: ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN BẢNG TÍNH…………………………………….. 185

6.1. Các chế độ hiển thị trang vào Excel………………………………………………………………… 185

6.2. Thiết lập thông số mang đến trang in………………………………………………………………………….. 185

6.3. Thiết lập thông số kỹ thuật hộp thoại Print……………………………………………………………………… 190

6.4. Các lƣu ý khác……………………………………………………………………………………………….. 192

CHƯƠNG 7: LÀM VIỆC VỚI MACRO, TEMPLATES…………………………………………. 193

7.1 Macro……………………………………………………………………………………………………………… 193

Ghi một Macro……………………………………………………………………………………………. 193

Thực thi Macro……………………………………………………………………………………………. 194

CHƯƠNG 8: PHÍM TẮT VÀ THỦ THUẬT…………………………………………………………… 196

8.1 Phím Tắt…………………………………………………………………………………………………………. 196

Truy cập Ribbon bởi bàn phím…………………………………………………………………….. 196Phím tắt……………………………………………………………………………………………………… 196

8.2 Thủ thuật………………………………………………………………………………………………………… 199

Dịch số tiền về chữ (Chuyển số thành chữ)………………………………………………………… 199

Giấu bảng tính Excel chuyên nghiệp………………………………………………………………….. 204

Khóa cùng bảo đảm an toàn số đông ô tất cả cất công thức………………………………………………… 205

Sử dụng Data-Validation lúc list nguồn bên trong một Trang tính́ khác……… 210

Điều khiển Conditional Formating bởi checkbox………………………………………………. 213

Đánh dấu đông đảo ô chứa bí quyết bởi Conditional Formatting…………………………. 218

Sử dụng tính năng thay thế sửa chữa (Replace) để gỡ vứt các ký tự không hy vọng muốn……….. 219

Chuyển thay đổi số lượng dạng văn bạn dạng thanh lịch số thực……………………………………………………. 220

Tăng thêm số lần Unvì đến Excel……………………………………………………………………..

Xem thêm: Tổng Hợp Phần Mềm Hát Karaoke Trên Điện Thoại Android Tốt Nhất Hiện Nay

223

Tách chúng ta và tên trong và một cột ở bảng tính Excel………………………………………. 226