Trong bài viết này hacam.vn gửi mang đến chúng ta hầu hết hàm tài chủ yếu thường dùng trong excel. Mong rằng phần nhiều kỹ năng hacam.vn chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn phần như thế nào vào quá trình.

Bạn đang xem: Các hàm tài chính trong excel


1. Hàm excel DB

Cú pháp: DB(cost, salvage, life, period, )

Cost: chi phí cài đặt gia tài lúc đầu.

salvage: quý hiếm còn lại sau khi trừ khấu hao.

life: số kỳ khấu hao của sản phẩm.

months: số mon sót lại của năm đầu tiên khi mua tài sản. Nếu vứt trống mang định trả về cực hiếm bởi 12.

Chức năng: Trả về khấu hao của tài sản trong một kỳ áp dụng phương thơm pháp số dư giảm dần theo một mức cố định.

Ví dụ:

*
excel hàm tài chủ yếu thịnh hành DB

2. Hàm excel VDB

Cú pháp: VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, , )

cost: quý giá ban đầu của tài sản

salvage: quý giá sau thời điểm khấu hao của tài sản

life: vòng đời sản phẩm

start_period: ban đầu khoảng chừng thời gian

end_period: hoàn thành khoảng chừng thời gian

factor: Tỷ lệ để giảm dần số dư. Nếu đối số factor bị bỏ qua, nó được giả định là 2.

no_switch: Là một quý hiếm lô-gic để xác định có chuyển sang phương thơm pháp khấu hao theo đường thẳng hay là không khi số khấu hao lớn rộng mức giảm dần của số dư.

Chức năng: Trả về khấu hao tài sản trong kỳ khẳng định.

Ví dụ:

*
excel hàm VDB
*
excel hàm tài chủ yếu thông dụng VDB

3. Hàm excel DDB

Cú pháp: DDB(cost, salvage, life, period, )

Chức năng: Trả về khấu hao vào kỳ xác minh.

Ví dụ:

*
excel hàm DDB

lấy ví dụ như trên cho biết khấu hao một ngày của gia tài có mức giá trị ban đầu là 2400 giá chỉ tkhô nóng lý 300 và vòng đời là 10 năm.

4. Hàm excel SLN

Cú pháp: SLN(cost, salvage, life)

Chức năng:  Hàm sẽ trả về khấu hao mọi trong một kỳ.

Ví dụ:

*
excel hàm tài bao gồm thông dụng SLN

5. Hàm excel SYD

Cú pháp: SYD(cost, salvage, life, per)

Chức năng: Trả về cực hiếm khấu hao của tài sản vào một kỳ xác định, theo pmùi hương pháp khấu hao theo tổng các chữ số của năm.

Ví dụ:

*
excel hàm SYD

6. Hàm excel PV

Cú pháp: PV(rate, nper, pmt, , )

Rate: lãi suất vay theo kỳ hạn tính theo mon.

Nper: Tổng số kỳ thanh toán thù.

Pmt: khoản tkhô hanh tân oán thường xuyên niên.

Pv: Giá trị tương lai hay số dư tiền mặt bạn muốn thu được. Nếu bỏ trống thì khoác định trsống về 0. Với 0 là thời điểm cuối kỳ với một là vào đầu kỳ.

Chức năng: Dựa vào số lãi suất cố định và thắt chặt tính được giá trị hiện tại của khoản vay mượn.

Ví dụ:

*
excel hàm tài chủ yếu phổ cập PV

7. Hàm excel NPV

Cú pháp: NPV(rate,value1,,…)

*
excel hàm npv

Chức năng: Đưa ra quý hiếm hiện thời của khoản đầu tư chi tiêu.

Ví dụ:

*
hàm excel npv

8. Hàm excel NPER

Cú pháp: NPER(rate,pmt,pv,,)

*
excel hàm nper

Chức năng: Trả về số kỳ để sở hữu được lãi suất như mong muốn về sau hoặc số kỳ tkhô hanh tân oán khoản vay.

Xem thêm: 5 Phần Mềm Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu Tốt Nhất 2021, Giả Lập Android Nhẹ Cho Máy Yếu 2021 Và Link Tải

Ví dụ:

*
hàm tài bao gồm thông dụng excel nper

9. Hàm excel IPMT

Cú pháp: IPMT(rate, per, nper, pv, , )

Chức năng: Trả về chi phí lãi vào một kỳ chi tiêu cùng với lãi suất ko thay đổi với số chi phí yêu cầu tkhô nóng tân oán mỗi kỳ bằng nhau.