1 1. Hàm IF
*
2 2. Hàm SUMIF:3 3. Hàm VLOOKUP:4 5. Hàm AND:5 6. Hàm SUM:6 7. Hàm OR:7 8. Hàm MAX:8 9. Hàm MIN:

Kế tân oán Excel vẫn luôn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều kế tân oán mặc dù ngày đang có nhiều ứng dụng kế tân oán phổ biến cùng tiện lợi Thành lập và hoạt động. Trong nội dung bài viết này, Trung vai trung phong gia sư kế toán trưởng xin share phần nhiều hàm Excel mà kế toán thù tốt sử dung vào công tác làm việc hạch toán với lên sổ kế tân oán trên Excel, các hàm này sẽ giúp đỡ người có tác dụng kế toán Excel giải pháp xử lý nkhô cứng những thao tác nhỏng tính tổng nếu như gồm điều loài kiến, tìm kiếm tra cứu ban bố, đếm những số, tính tổng theo điều kiện lọc…

1. Hàm IF

Cú pháp: If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Bạn đang xem: Các hàm excel trong kế toán

Nếu đúng ĐK thì trả về “ Giá trị 1”, giả dụ không đúng thì trả về “Giá trị 2”

Các tmê mệt số:

– Điều kiện: Điều khiếu nại dùng làm trắc nghiệm (xác minh ĐK này là đúng xuất xắc sai).

– Giá trị 1: Là kết quả của hàm IF ví như ĐK đúng

– Giá trị 2: Là tác dụng của hàm IF ví như điều kiện sai

Ví dụ: 

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

Tức là, trường hợp ô B2 >=4 thì hàm trả hết quả “DUNG” 

2. Hàm SUMIF:

– Tính tổng của những ô được chỉ định và hướng dẫn vày đầy đủ ĐK đưa vào.

– Cú pháp: Sumif(Vùng cất điều kiện, Điều kiện, Vùng bắt buộc tính tổng).

– Các tsay đắm số:

– Vùng đựng điều kiện: Là hàng ô đựng điều kiện nên tính

– Điều kiện: Là những tiêu chuẩn chỉnh mà lại muốn tính tổng.Tiêu chuẩn này rất có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

– Vùng buộc phải tính tổng: Là những ô thực thụ cần tính tổng. Sẽ là cácô chứa quý giá tương ứng (số chi phí, lượng tiền..)

Hàm này trả về cực hiếm tính tổng của những ô trong vùng cần tính toại nguyện một điều kiện gửi vào.

– Ví dụ: =SUMIF( $E15:$E180, 5111,$H$15:$H$180)

– Dãy ô ĐK là E15 cho E180 ( Tức là kéo từ bỏ nghiệp vụ tạo nên đầu tiên của mon )

– Điều khiếu nại cần tính là ô E112 ( có nghĩa là ô điều kiện yêu cầu tính )

– Dãy ô tính tổng là H15 đến H180

 Tức là: Chiếu từ bỏ ô E15 mang đến ô E18, search điều kiện ô như thế nào đựng TK 5111, thì tính tổng vốn nằm tự ô H15 mang đến H180 tương xứng với dòng đựng TK 5111 đã so sánh vào vùng $E15:$E180

Crúc ý: Với các bút toán kết chuyển thời điểm cuối kỳ thì điều kiện phải tính rất có thể bấm thẳng vào ô đựng nó hoặc gõ thẳng thông tin tài khoản cần kết gửi vào công thức.

3. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về quý giá dò kiếm tìm theo cột đưa từ bảng tyêu thích chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng cực hiếm dò search. X=0 là dò kiếm tìm một giải pháp đúng đắn. X=một là dò tìm kiếm một bí quyết kha khá.

– Cú pháp: Vlookup(Giá trị dò tra cứu, Bảng tsay mê chiếu, Cột đề xuất rước, X).

– Các tmê man số:

– Giá trị dò tìm: Giá trị buộc phải mang ra so sánh nhằm search kiếm.

– Bảng tsay mê chiếu: Bảng chứa báo cáo nhưng mà tài liệu vào bảng là dữ liệu nhằm so sánh. Vùng dữ liệu này bắt buộc là tsi chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

– Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ lỡ, thì các quý giá vào cột dùng để làm đối chiếu đề nghị được sắp xếp tăng nhiều.

– Cột buộc phải lấy: số chỉ cột dữ liệu cơ mà bạn có nhu cầu mang vào phép so sánh.

– X: Là một giá trị luận lý để hướng đẫn đến hàm VLOOKUPhường. tìm giá trị chính xác hoặc tra cứu quý hiếm giao động. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ lỡ, thì quý hiếm gần đúng được trả về.

Crúc ý:

– Nếu quý giá Lookup value bé dại hơn giá trị nhỏ dại độc nhất vào cột thứ nhất của bảng Table array, nó đã thông báo lỗi #N/A.

– Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

– Tìm một quý giá bởi quý hiếm sinh sống ô F11 trong cột thứ nhất, cùng mang quý hiếm tương xứng sinh hoạt cột thứ 2.

Xem thêm: Phần Mềm Đọc File Swf Trên Máy Tính, Mở File Flash Trên Máy Tính

**Chi huyết mời các bạn coi trên đây: Hướng dẫn thực hiện hàm Vlookup trong Excel

4. Hàm SUBTOTAL:

Hàm này không ít chức năng với tương đối nhiều số tính năng không giống nhau, tuy vậy vào kế tân oán thường xuyên chỉ dùng mang đến số chức năng là số chín, số 9 tương xứng cùng với hàm SUM (tính tổng)

Cú pháp: SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

**Chi máu mời các bạn xem trên đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL trong kế toán thù Excel

5. Hàm AND:

– Cú pháp: And(đối 1, đối 2,..).

– Các đối số:  Đối 1, đối 2… là các biểu thức ĐK.

– Hàm này là Phxay VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức ngắn gọn xúc tích.Hàm trả về quý giá TRUE (1) nếu toàn bộ những đối số của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) ví như một giỏi những đối số của nó là không đúng.

Lưu ý:

– Các đối số buộc phải là quý hiếm súc tích hoặc mảng tốt tđắm đuối chiếu tất cả chứa quý giá xúc tích và ngắn gọn.

– Nếu đối số tsay mê chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì các quý giá đó bị bỏ qua mất.

– Nếu vùng tsay mê chiếu ko đựng quý hiếm lô ghích thì hàm trả về lỗi #VALUE!

– Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

– Cộng toàn bộ những số vào một vùng tài liệu được lựa chọn.

– Cú pháp:  SUM(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là các số bắt buộc tính tổng.

7. Hàm OR:

– Cú pháp:  OR(Logical1, Logical2…) tức là Or(đối 1, đối 2,..).

– Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

– Hàm này là Phnghiền HOẶC, chỉ sai khi tất cả các đối số có giá trị không đúng. Hàm trả về giá trị TRUE (1) ví như bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) giả dụ toàn bộ các đối số của nó là không đúng.

8. Hàm MAX:

– Trả về số lớn nhất vào hàng được nhập.

– Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

– Các tsay đắm số: Number1, Number2… là dãy nhưng mà bạn có nhu cầu tra cứu quý hiếm lớn nhất ngơi nghỉ trong những số đó.

9. Hàm MIN:

– Trả về số nhỏ dại độc nhất vô nhị trong hàng được nhập vào.

– Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

– Các tsi mê số: Number1, Number2… là hàng nhưng bạn có nhu cầu tìm kiếm cực hiếm nhỏ tốt nhất sống trong những số ấy.