Excel là mức sử dụng thao tác gần như là sẽ phải gồm cùng với kế toán thù với kiểm tân oán. Đây cũng là chế độ tâm đầu ý hợp giúp kế toán thù với kiểm toán viên ngừng quá trình một phương pháp lập cập tốt nhất. Học Viện hacam.vn trình làng 6 hàm thường dùng tốt nhất trong nhiệm vụ kế toán thù kiểm tân oán.

Bạn đang xem: Các công thức excel trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng trong các mảng đã cho và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thcầu. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng ko có dạng số là số ko.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều khiếu nại,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có mức giá trị số trong vùng tính tổng cơ mà tất cả ô tương ứng cùng một mặt hàng nằm trong vùng ĐK thỏa điều kiện đưa ra. Điều khiếu nại nên được biểu đạt bên dưới dạng chuỗi (đặt ĐK trong “vết ngoặc kép”) với ban đầu vì chưng các tân oán tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng ĐK trùng với vùng tính tổng, họ chỉ không nhất thiết phải nhập vùng tính tổng vào bí quyết. khi kia, cú pháp của hàm SUMIF sẽ vươn lên là như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh thu người tiêu dùng doanh thu trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, ĐK 1, vùng ĐK n, ĐK n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc những điều kiện

Lưu ý: Sumifs có không ít điểm mạnh hơn Sumif: trả về vùng dữ liệu sum Khi làm cho truy tìm thẩm tra, (Ctrl+<), làm việc trên cùng một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò tìm,Bảng dò search,Số lắp thêm trường đoản cú cột dò search,Kiểu dò tìm)

Công dụng: Tìm tìm quý giá từ bỏ bảng dò tìm theo chiều dọc củ.

Kiểu dò search = 0 hoặc FALSE: dò tìm đúng đắn, ví như không tìm thấy đã trả về lỗi #N/A.Kiểu dò kiếm tìm = 1 hoặc TRUE: dò tìm khoảng, khi ấy hàm đang lấy cực hiếm lớn số 1 ngay sát bởi quý giá dò tìm kiếm nhưng mà nhỏ dại rộng cực hiếm dò tìm. Dữ liệu sống cột dò search phải được bố trí theo đồ vật trường đoản cú tăng vọt.Ngược lại với hàm VLOOKUP.. là hàm HLOOKUP (Horizontal lookup), Có nghĩa là dò tìm kiếm theo chiều ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 & vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() trong Excel MID(Chuỗi ,Vị trí ban đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để đưa ra n cam kết từ của chuỗi (Text) trường đoản cú ngay lập tức vị trí bắt đầu được chỉ định và hướng dẫn Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi vnạp năng lượng phiên bản bao gồm chứa những ký kết từ bỏ buộc phải lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để mang n ký từ bỏ tự trong chuỗi đã choSố cam kết tự: Là số ký trường đoản cú ước ao lôi ra trường đoản cú ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi vẫn mang đến.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc khô giòn kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() đã lôi ra 9 cam kết trường đoản cú tự vị trí ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô nóng kiem toan”.

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để đếm chiều nhiều năm (số cam kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi vnạp năng lượng bản tất cả đựng những cam kết trường đoản cú nên đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký từ bỏ.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() vẫn đếm tổng thể ký từ bỏ của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số cam kết tự)

– Chức năng: để mang ra cam kết tự bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký kết từ bỏ ban đầu, tổng số ký kết từ bỏ mong muốn lấy)Chức năng: mang các ký từ ở « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi cam kết tự)

– Chức năng: Loại vứt những khoảng Trắng vượt vào chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) vẫn đến tác dụng là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, quý hiếm 1, cực hiếm 2)

Ý Nghĩa: Nếu nhỏng “điều kiện” đúng thì công dụng hàm trả về là “quý giá 1”, ngược chở lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(quý hiếm, cực hiếm giả dụ lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức cực hiếm ko tạo nên một lỗi, IFERROR() trả về hiệu quả của biểu thức; còn nếu không, nó đã trả về quý giá giả dụ lỗi (là chuỗi trống rỗng hoặc một thông báo lỗi). 

c. Kết phù hợp IFERROR cùng VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(quý hiếm tìm kiếm, vùng tìm kiếm 1, số cột tra cứu 1,0),VLOOKUP(giá trị tìm kiếm, vùng tra cứu 2, số cột search 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để đếm những ô đựng dữ liệu vẻ bên ngoài số trong dãy

Với những tsay đắm số: Value1, Value2… là mảng xuất xắc hàng tài liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả những ô cất dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có tác dụng đếm các ô chứa dữ liệu hình dạng số theo một ĐK mang lại trước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Nhạc Trên Máy Tính Về Thẻ Nhớ Bằng Máy Tính Đơn Giản

Các tyêu thích số: – Range: Dãy dữ liệu nhưng mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để đếm tổng số ô thỏa ĐK yêu cầu


*