Trong các bảng tính số liệu trên Excel, việc làm tròn trong exel là điều thiết yếu để làm gọn số liệu tính và bảng tính.

Bạn đang xem: Bỏ làm tròn trong excel

Khi làm tròn số thì việc tính toán tiếp theo cũng sẽ dễ dàng và dễ dàng hơn. Trên Excel, để làm tròn số bạn có thể dùng các hàm Excel khác nhau.

Có khả năng nói hiện nay Excel được dùng rất nhiều quan trọng nhất là đối với những ai làm văn phòng và ảnh hưởng đến việc tính toán.

Trong quá trình tính toán với các con số, bạn nhận được kết quả với những con số thập phân dài ngoằn và không đều nhau, để làm tròn những con số này thì ngoài hàm ROUND vẫn còn rất nhiều hàm và cách thức để làm tròn số trong Excel rất dễ dàng.

Hãy cùng hacam.vn tham khảo qua 6 hàm làm tròn trong excel này nhé !


Nguyên tắc làm tròn số trên Excel

Nguyên tắc làm tròn số trên Excel là:

Phần được thực hiện tròn (số khổng lồ nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống. ví dụ phần được thực hiện tròn là 1 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì so với 0.5, phần được làm tròn là 2 chữ số sau dấu ngăn phần thập phân thì đối với 0.05Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.Một vài người hàm làm tròn (hàm ROUND) cho phép làm tròn tới phần bên trái dấu ngăn phần thập phân (làm tròn hàng cơ quan, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn…) với tham số xét phần làm tròn là số âm.

Vì lẽ đó trước khi làm tròn số trên Excel thì chúng ta phải nắm rõ ràng một cách chính xác 2 yếu tố:

Dữ liệu đã định dạng đúng chưa? Loại dữ liệu có đúng là loại Number không?Làm tròn tới đâu? Từ đây xác định dùng hàm nào thì phù hợp

LÀM TRÒN HẾT PHẦN THẬP PHÂN (TỚI 0)

Vì trên thực tế số tiền vẫn chưa có nhỏ hơn 0 nên chúng ta gần như không thể không có tròn hết phần thập phân khi tính toán với số tiền trong Excel. Quy tắc làm tròn hết phần thập phân được miêu tả như sau:


Nếu phần xét làm tròn nhỏ hơn 0,5 thì sẽ được làm tròn xuống bằng 0Nếu phần xét làm tròn từ 0,5 trở đi (lớn hơn hoặc bằng 0,5) thì sẽ được thực hiện tròn lên 1

Vẫn dùng hàm ROUND để làm tròn trong hoàn cảnh này, cách viết như sau:

=ROUND(number,0)

Trong đó number là số cần làm tròn.

Một số ví dụ về việc làm tròn hết phần thập phân trên Excel như sau:

*

Trong hình trên chúng ta có thể thấy tất cả phần thập phân đã được thực hiện tròn hết:

Số thứ 1 với phần thập phân là 0.1 được làm tròn về 0Số thứ hai với phần thập phân 0.589 được làm tròn thêm 1 để từ 78420 thành 78421

Làm tròn số bằng hàm ROUND

Đây là cách làm tròn số khá cơ bản nhưng vẫn còn một số bạn đặc biệt là những ai mới làm quen với Excel vẫn chưa biết, sau đây mình sẽ chỉ dẫn lại hàm này.

Công thức: =ROUND(number,num_digits)Trong đó:

Number: là số cần làm trònNum_digits: là số chữ số cần làm tròn.

*

Khi chúng ta nhập số thành quả dương cho num_digits thì làm tròn phía sau phần thập phân. Còn khi nhập giá trị dương cho num_digits thì làm tròn đến hàng chục, trăm, ngàn,…

Hàm làm tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm có bí quyết =ROUNDUP(number,num_digits).

Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số gốc và thành quả lớn hơn bao nhiêu sẽ dựa vào cách sử dụng hàm. trong số đó num_digits nếu như là thành quả dương sẽ làm tròn phía sau phần thập phân còn giá trị âm sẽ làm tròn đến hàng chục, trăm…

*

Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm có dạng =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

Xem thêm: Đăng Ký Mobile Banking Vietcombank Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cách

*

Hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ làm tròn một vài người thành số nguyên. Ta có cú pháp hàm INT là = INT(number).

*

Ta có cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number <, num_digits>).

Trong đó num_digits là một vài người nguyên, chỉ cách mà bạn mong muốn cắt bớt số.

num_digits > 0: nếu như number là một số thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân mà bạn muốn giữ lại (sau dấu phẩy).num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.num_digits một vài người nguyên và làm tròn số sang trái thành một bội số của 10.

Khi num_digits khác 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt bỏ bớt số mà không làm tròn.

Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho mục đích giống nhau. khi đó num_digits của TRUNC = 0 hoặc vẫn chưa có. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra mục đích không giống nhau.

*

Hàm EVEN – ODD làm tròn đến số nguyên chẵn nhất và nguyên lẻ nhất

Hai hàm này đề theo nguyên tắc làm tròn chạy ra xa khỏi số 0.

Công thức:=EVEN(number)=ODD(number)Làm tròn một vài người thành số nguyên với Hàm INT, TRUNC

Công thức:=INT(numver)=TRUNC(number, )Num_digits là một số nguyên chỉ cách mà bạn mong muốn bớt số. Tương tự hàm ROUND nếu num_digits:

*

Là số dương: chỉ con số mong muốn giữ lại sau phần thập phân (nếu number là số thập phân)Bằng 0: cắt hết số thập phân nếu như cóLà số âm: Tức làm tròn number thành số nguyên đồng thờilàm tròn đến hằng chục, trăm, nghìn, … tức là theo bội số của 10.

So với số dương hai hàm này sẽ cho mục đích tương tự nhau như đối với số âm chúng cho kết quả là không giống nhau. Ví dụ:

*

Chẳng hạn: Khi num_digits khác 0 thì hàm TRUNC khác với ROUND ở chỗ TRUNC cắt bớt số chứ không làm tròn như ROUND.

Tổng kết

Trên đây là những cách bạn có thể ứng dụng để làm tròn số khi thực hiện công việc với Ecxel, toàn bộ những cách này tuy đều làm tròn số những mỗi cách có thể cho ra một kết quả không giống nhau cho nên tùy vào mục đích chúng ta có thể cách làm tròn phù hợp và chuẩn xác nhất nhé!

Chúc bạn thành công.