Hướng dẫn lập report tài thiết yếu theo quyết định 48. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng mang lại tất cả các doanh nghiệp bao gồm bài bản nhỏ dại và vừa thuộc số đông nghành nghề. Việc lập report tài chủ yếu theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC bao gồm điểm gì không giống so với báo cáo tài chủ yếu theo Thông tư 200. Đại lý thuế Công Minch xin chia sẻ với các bạn vấn đề lập report tài thiết yếu theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Bạn đang xem: Bộ báo cáo tài chính theo quyết định 48

Hướng dẫn lập báo cáo tài bao gồm theo đưa ra quyết định 48.

*
Hướng dẫn lập báo cáo tài thiết yếu theo đưa ra quyết định 48

Lập báo cáo tài chính theo Quyết định 48 bao gồm có những mẫu mã biểu làm sao.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC tại Phần sản phẩm tía, Mục I, Điểm 3 hiện tượng về khối hệ thống báo cáo tài bao gồm cho bạn bé dại cùng vừa nlỗi sau:

1.1. Báo cáo bắt buộc

– Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN

– Báo cáo Kết trái hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN

– Bản Tmáu minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN

Báo cáo tài bao gồm gửi đến cơ sở thuế phải khởi tạo cùng gửi thêm phụ biểu sau:

– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

1.2. Báo cáo ko phải nhưng mà khuyến khích lập:

– Báo cáo Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ: Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để Giao hàng trải đời làm chủ, chỉ huy, điều hành quản lý chuyển động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp lớn rất có thể lập thêm các report tài chính chi tiết khác.”

Theo cơ chế trên thì hệ thống report tài chính cơ mà doanh nghiệp lớn vừa với nhỏ dại cần phải nộp gồm đa số mẫu biểu sau:

– Bảng Cân đối kế toán thù chủng loại số B 01 – DNN

– Báo cáo Kết quả chuyển động marketing mẫu mã số B 02 – DNN

– Bản Tmáu minc báo cáo tài bao gồm mẫu số B 09 – DNN

– Bảng Cân đối tài khoản chủng loại số F 01- DNN

– Dường như công ty được khuyến nghị lập thêm Báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN, công ty có thể lập mẫu mã biểu này sẽ không có thể không lập tùy thuộc vào công ty.

2.Lập Bảng phẳng phiu tài khoản Khi lập báo cáo tài bao gồm theo Quyết định 48.

– Bảng bằng vận tài khoản được lập dựa trên sổ mẫu, sổ tổng hòa hợp các tài khoản.

– Sổ cụ thể những tài khoản lưỡng tính nlỗi 131, 331, và một trong những thông tin tài khoản không giống. Những tài khoản này phải kê số dư 2 bên mà lại ko được bù trừ.

– Số dư đầu năm mới ni trên bảng cân đối tài khoản được rước trường đoản cú số cuối năm của bảng bằng phẳng tài khoản năm ngoái.

– Số tạo nên Nợ với Có nằm trong bảng bằng phẳng thông tin tài khoản bắt buộc đều nhau. Số dư cuối năm thân mặt Nợ cùng Có cũng đều bằng nhau.

– Số liệu trên bảng phẳng phiu tài khoản luôn luôn ghi dương, những chỉ tiêu dự phòng giảm giá thì ghi mặt Có.

3.Lập Bảng bằng phẳng kế tân oán Lúc lập report tài thiết yếu theo Quyết định 48.

– Số liệu trong bảng cân đối kế toán đề đạt những khoản mục trên thời đặc điểm này. Số liệu này mang tính chất hóa học thời khắc.

Để lập được bảng phẳng phiu kế tân oán Khi làm report tài chủ yếu theo Quyết định 48 công ty buộc phải địa thế căn cứ vào số liệu, hội chứng từ bỏ của các sổ sách kế toán thù nhỏng sau:

Nguồn số liệu lập Bảng bằng vận kế toán:

– Căn uống cứ đọng vào sổ kế toán thù tổng hợp;– Căn cứ váo sổ, thẻ kế tân oán cụ thể hoặc Bảng tổng phù hợp bỏ ra tiết;

– Căn uống cứ vào Bảng phẳng phiu kế toán năm kia.

– Số liệu ghi vào cột 6 “Số đầu năm” của bảng cân đối kế toán năm nay được địa thế căn cứ vào số liệu ở cột 5 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của bảng phẳng phiu kế toán thù năm trước.

– Số liệu ghi vào cột 5 “Số cuối năm” của báo cáo này trên ngày ngừng kỳ kế tân oán năm được đem số liệu trên những sổ cụ thể, sổ tổng thích hợp.

Hướng dẫn lập bảng phẳng phiu kế toán theo QĐ48

Lập Báo cáo công dụng vận động cung cấp kinh doanh khi lập report tài thiết yếu theo QĐ 48.

– Số liệu trên báo cáo hiệu quả hoạt động cung ứng sale đề đạt tình trạng marketing cả năm của người sử dụng, nó là số liệu mang ý nghĩa hóa học thời kỳ.

– Nội dung và kết cấu báo cáo

+ Phản ánh thực trạng và KQKD của DN, bao gồm KQKD và tác dụng không giống.

+ Báo cáo gồm bao gồm 5 cột

Cột A: Các tiêu chí báo cáo

Cột B: Mã số những tiêu chuẩn tương ứng

Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của report này được miêu tả chỉ tiêu trên bản TM BCTC

Cột số 1: Tổng số PS trong thời hạn report.

Cột số 2: Số liệu của năm trước được rước tự cột tiên phong hàng đầu của báo cáo kết quả chuyển động chế tạo marketing thời gian trước.

– Trung tâm lập báo cáo

+ Căn uống cứ báo cáo họat rượu cồn sale của thời gian trước.

+ Căn cứ đọng vào sổ kế toán tổng vừa lòng và sổ kế toán thù cụ thể những năm sử dụng cho những tài khoản trường đoản cú loại 5 cho các loại 9.

Xem thêm: Hệ Thống Tài Khoản 154 Theo Thông Tư 133, Sơ Đồ Kế Toán Tk 154 Theo Thông Tư 133

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả vận động kinh doanh theo QĐ 48.


Đăng ký kết nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư chỉ dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp