Xin sung sướng nhập cửa hàng email đến thông tin tài khoản của khách hàng. Một mã xác minc này sẽ được gửi mang đến cho bạn. Một khi chúng ta đã nhận được được mã xác minc, bạn sẽ hoàn toàn có thể lựa chọn một mật khẩu đăng nhập new đến tài khoản của doanh nghiệp.
Đăng cam kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom