Website Luyện thi online miễn giá tiền,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí tổn,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn tổn phí https://hacam.vn/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bị động của hiện tại hoàn thành

Câu bị động thì Hiện tại kết thúc, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh online, Những bài tập về Future Simple passive, Bài tập Present PERFECT PASSIVE, Thì hiện tại ngừng, Bài tập thì hiện tại hoàn thành tất cả đáp an cụ thể, Passive voice, các bài tập luyện trắc nghiệm PASSIVE VOICE lớp 12 Violet, bài tập passive voice lớp 9 violet
*
Các thì trong tiếng anh, giờ đồng hồ anh sâu sát

Câu tiêu cực thì Hiện tại xong xuôi, trắc nghiệm giờ đồng hồ anh online, bài tập về Future Simple passive, những bài tập Present PERFECT PASSIVE, Thì hiện giờ hoàn thành, Những bài tập thì bây giờ xong xuôi gồm đáp an cụ thể, Passive sầu voice, các bài tập luyện trắc nghiệm PASSIVE VOICE lớp 12 Violet, các bài luyện tập passive voice lớp 9 violet, Somebody calls the president every day, các bài tập luyện Present PERFECT PASSIVE, Thì bây chừ ngừng, Những bài tập thì bây chừ chấm dứt, Công thức thì bây giờ kết thúc, Powerpoint thì ngày nay ngừng, bài tập thì hiện tại chấm dứt tất cả đáp an chi tiết, Đoạn vnạp năng lượng thì hiện thời ngừng, Passive sầu voice

A. PHƯƠNG PHÁPhường. GIẢICâu bị động thì Lúc Này trả thành

Biến thay đổi câu dữ thế chủ động sang trọng tiêu cực thì ngày nay hoàn thành:Câu nhà động:S + have/has + V3/Ved + OCâu bị động:S2 + have/has + been + V3/Ved + by OVí dụ: He has written this report. → This report has been written. Lưu ý:Ví trị của trạng tự với cụm trạng từ:– Thời gian: sau BY. Ví dụ: These pens have sầu been bought by Nimãng cầu for 2 hours. – Vị trí: trước BY. Ví dụ: These pens have sầu been bought at that shop by Nimãng cầu.

B. BÀI TẬPhường. RÈN LUYỆN KĨ NĂNGCâu bị động thì Lúc Này hoàn thành

Task 1. Chuyển sang câu bị động1. Tom has seen this film before. 2. Nina has read the newspaper already. 3. They have seen these movies yet. 4. I have sầu signed the contract. 5. These men have sầu bought the tickets. Hướng dẫn giải:1. This film has been seen by Tom before. 2. The newspaper has already been read by Nimãng cầu. 3. These movies have been seen by them yet. 4. The contract has been signed by me. 5. The tickets have been bought by these men. Task 2. Đổi sang trọng câu nhà động1. These newspapers have sầu been bought by Nimãng cầu. 2. These reports have been typed for 2 hours. 3. My dogs have been taken good care of by my father. 4. Computer science has been studied by my brother since June. 5. This movie hasn’t been seen by my mother. Hướng dẫn giải:1. Nina has bought these newspapers2. They have typed these reports for 2 hours. 3. My father has taken care of my dogs well. 4. My brother has studied computer science since June. 5. My mother has seen this movie. Task 3. Chuyển lịch sự câu bị động1. I have bought this teddy bear in that shop. 2. Vicky has found her hat. 3. I have lost my bag. 4. We have finished the report. 5. I have done my exercise for three days. Hướng dẫn giải:1. This teddy bear has been bought in that shop by me. 2. Her hat has been found by Vicky. 3. My bag has been lost by me. 4. The report has been reported by us. 5. My exercise has been done by me for three days. Task 4. Đổi sang câu công ty động1. This oto has been bought by Nina. 2. The thief has been found by the police. 3. Her pens have been found. 4. The reports have sầu been finished. 5. These pencil cases have been bought by Nina. Hướng dẫn giải:1. Nimãng cầu has bought this car2. The police has found the thief3. Someone has found her pen4. I have sầu finished the reports5. Nina has bought these pencil cases


Xem thêm: Cách Trồng Và Chăm Sóc Hoa Đồng Tiền Trong Chậu, Quy Trình Kỹ Thuật Trồng Hoa Đồng Tiền

Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Câu thụ động thì Lúc Này chấm dứt, trắc nghiệm giờ anh online Xếp hạng: 5 - 1 phiếu thai 5