*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP.. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 06-TSCĐ,Dùng nhằm đề đạt số khấu hao TSCĐ bắt buộc trích cùng phân bổ số khấu hao đó cho những đối tượng sử dụng TSCĐ mỗi tháng.

Bạn đang xem: Bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ

1. Mẫu bảng tính phân chia khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133:

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. năm…..

Số TTChỉ tiêuTỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời hạn sử dụngNơi sử dụngToàn DNTK 154-Chi phí phân phối sale dngơi nghỉ dang (TK 631 - Giá thành SX)TK 642 túi tiền làm chủ ghê doanhTK 241 XDCB dngơi nghỉ dangTK 242 Chi phí trả trướcTK 335 Ngân sách chi tiêu yêu cầu trả
Hoạt đụng ……Hoạt cồn ……Hoạt cồn ……Hoạt đụng ……
Nguyên ổn giá bán TSCĐSố khấu hao
AB1234567891011
1I. Số khấu hao trích mon trước
2II. Số KH TSCĐ tăng vào tháng-
3III. Số KH TSCĐ giảm vào tháng-
4IV. Số KH trích tháng này (I + II - III)
Cộngx


Người lập bảng(Ký, bọn họ tên)
Ngày…. tháng .... năm….

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi, Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 3, Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Tải chủng loại Bảng tính phân vùng khấu hao TSCĐ theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tứ 200:

Số:..................

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng .năm 200

STT

Chi tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời hạn sử dụng

Nơi sử dụng

Toàn DN

TK 627 – Chi phí

Sản xuất chung

TK 623 giá cả thực hiện sản phẩm công nghệ thi công

TK 641 Ngân sách phân phối hàng

TK 642 Ngân sách chi tiêu làm chủ Doanh nghiệp

TK 241 XDCB dnghỉ ngơi dang

TK 241 Ngân sách trả trước nđính thêm hạ

TK 241 Chi phí trả trước nhiều năm hạn

TK 335 Ngân sách chi tiêu đề nghị trả

Nguyên giá chỉ TSCĐ

Số khấu hao

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

I.Số khấuhaotríchtháng trướcII.Số KHTSCĐtăng trongthángIII.Số KHTSCĐsút trongthángIV.SốKHtríchtháng này(I+II+III)

Cộng

Ngày............. tháng............................................................. năm.......

Ngườilập bảngKế toán trưởng
(Ký, họ tên)(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫuBảng tính phân vùng khấu hao TSCĐtheo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không mua về được thì hoàn toàn có thể làm theo phương pháp sau:Bước 1: Để lại mail ở đoạn bình luận bên dướiCách 2: Gửi những hiểu biết vào mail:hacam.vn
email.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)II. Cách lập BẢNG TÍNH PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐBảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ gồm những cột dọc đề đạt số khấu hao cần tính cho từng đối tượng người dùng sử dụng TSCĐ và các sản phẩm ngang phản ảnh số khấu hao tính trong thời điểm tháng trước, số khấu hao tăng, bớt và số khấu hao đề nghị tính vào thời điểm tháng này.Trung tâm lập:+ Dòng khấu hao sẽ tính tháng trước rước từ bảng tính cùng phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.+ Các dòng sổ khấu hao TSCĐ tăng, sút mon này được phản chiếu cụ thể mang đến từng TSCĐ tất cả tương quan mang đến số tăng, sút khấu hao TSCĐ theo chế độ cơ chế hiện tại hành về khấu hao TSCĐ.Dòng số khấu hao yêu cầu tính mon này được tính bởi (=) Số khấu hao tính mon trước cùng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao bớt vào thời điểm tháng.- Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân chia khấu hao TSCĐ được thực hiện nhằm ghi vào các Bảng kê cùng sổ kế tân oán gồm tương quan (cột ghi Có TK 214), đôi khi được áp dụng để tính túi tiền thực tế thành phầm, hình thức dứt.

----------------------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo và giảng dạy kế toán thực hành thực tế

gmail.com

*