những bài tập về tính giá những đối tượng người dùng kế toán thù – bài 5

1.Tồn kho đầu kỳ: 2 ngàn kilogam, solo giá chỉ trăng tròn.000 đồng/kg = 40.000.000 đồng.Quý Khách đã xem: Bài tập tính giá xuất kho

Gồm nhì hóa đơn: hóa đối chọi 1: 1.500 kilogam, đối chọi giá bán trăng tròn.000 đồng/kilogam, hóa đối chọi 2: 500 kilogam, đơn giá chỉ đôi mươi.000 đồng/kg

2.Nhập kho hồi tháng 9/2010: kế toán thù thực hành

– Ngày 18/09: nhập kho 12 nghìn kilogam, đơn giá bán 22.000 đồng/kg, thành chi phí 264.000.000 đồng. Gồm nhị hóa đơn: hóa đối chọi 1: 10.000 kg, solo giá 22 ngàn đồng/kilogam, hóa đối kháng 2: 2 nghìn kilogam, đơn giá chỉ 22.000 đồng/kg

– Ngày 25/09: Nhập kho theo hóa đối chọi là 11.000 kilogam, đơn giá 25.000 đồng/kg, thành tiền 275.000.000 đồng.

3.Xuất kho trong kỳ:

– Ngày 12.09: 9.000 kg học xuất nhập khẩu ngơi nghỉ đâu

– Ngày 28/09 : 10.000 kilogam. hoc ke toan thuc te


*

Hãy xác định trị giá bán vật liệu xuất kho trong kỳ và tồn kho vào cuối kỳ theo từng cách thức tính giá bán vật liệu xuất kho không giống nhau nlỗi phương pháp thực tế đích danh, phương thức nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn (trung bình gia quyền thời điểm) cùng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (trung bình gia quyền ráng định).

Lời giải đề nghị:

Trị giá bán vật liệu xuất kho trong kỳ cùng tồn kho cuối kỳ theo từng cách thức tính giá vật tư xuất kho khác nhau:

*Phương pháp thực tiễn đích danh:

Nguyên vật liệu thiết yếu xuất kho:

Ngày 12/9 1.500*20.000 = 30.000.000

7.500*21.000 = 157.500.000

Tổng cộng 9.000 187.500.000

Ngulặng vật tư thiết yếu xuất kho:

Ngày 28/09 10.000*22 ngàn = 2đôi mươi.000.000

Tồn kho cuối kỳ: khóa đào tạo và huấn luyện kỹ năng mềm tphcm

500*20.000 = 10.000.000

500*21.000 = 10.500.000

2.000*22 ngàn = 44.000.000

11.000 *25.000 = 275.000.000

Tổng cùng 14.000 339.500.000

Thử lại:

Tồn kho cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất vào kỳ

= 339.500.000

*Pmùi hương pháp FIFO ( nhập trước, xuất trước):

Ngulặng vật liệu bao gồm xuất kho:

Ngày 12/09 2000 *đôi mươi.000 = 40.000.000

7.000*21.000 = 147.000.000

Tổng cùng 9.000 187.000.000

Nguim vật liệu chủ yếu xuất kho:

Ngày 28/09 1.000*21.000 = 21.000.000

9.000*22 nghìn = 198.000.000

Tồn kho cuối kỳ:

3.000*22000 = 66.000.000

11.000*25.000 = 275.000.000

Tổng cùng 14.000 341.000.000

Thử lại:

Tồn kho thời điểm cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập vào kỳ – Xuất vào kỳ

= 341.000.000

*Pmùi hương pháp LIFO (nhập sau xuất trước):

Nguyên ổn vật tư thiết yếu xuất kho:

Ngày 12/09 1.000 *trăng tròn.000 = đôi mươi.000.000

8.000*21.000 = 168.000.000

Tổng cùng 9.000 188.000.000

Nguyên ổn vật liệu bao gồm xuất kho: phân tích tài chính

Ngày 28/09 10.000*25.000 = 250.000.000

Tồn kho cuối kỳ:

1.000*20.000 = đôi mươi.000.000

12.000*22.000 = 264.000.000

1.000*25.000 = 25.000.000

Tổng cùng 14.000 309.000.000

Thử lại:

Tồn kho thời điểm cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập vào kỳ – Xuất trong kỳ

= 309.000.000

Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:

Đơn giá chỉ xuất kho ngày 12/09:

Đơn giá chỉ xuất kho = / 10.000 = 20.800

Giá trị xuất kho ngày 12/09:

Giá trị xuất kho là “ 9.000*trăng tròn.800.000 = 187.200.000

Đơn giá chỉ xuất kho ngày 28/09:

Đơn giá bán xuất kho = / 24.000 = 23.325

Giá trị xuất kho ngày 12/9:

Giá trị xuất kho là : 10.000 * 23.325 = 233.250.000

Tồn kho cuối kỳ:

Tổng cộng 14.000 * 23.325 = 326.550.000

Thử lại:

Tồn kho vào cuối kỳ = tồn vào đầu kỳ + Nhập vào kỳ – Xuất trong kỳ

= 326.550.000

*Pmùi hương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ:

Đơn giá chỉ xuất kho cuối kỳ:

Đơn giá chỉ xuất kho = / 33.000

= 22.636

Giá trị xuất kho:

Giá trị xuất kho 12/9 là: 9.000*22.636 = 203.724.000

Giá trị xuất kho 28/9 là: 10.000*22.636 = 226.360.000

Tồn kho cuối kỳ:

Tổng cộng 14.000*22.636 = 316.916.000

Thử lại:

Tồn vào cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

= 316.916.000

khóa đào tạo xuất nhập vào thời gian ngắn sống tphcm

Lời giải bài bác tập về tính chất giá chỉ các đối tượng người dùng kế toán thù được tham khảo từ kế toán Lê Ánh