*

10 Những bài tập excel cải thiện + lời giải cho ai cầnNếu bạn đang đi tìm list, list bài bác tập excel hãy coi ngay 10 các bài tập luyện excel nâng cấp + giải mã mang lại ai đề xuất, đích thực cần

=====>>>>Download cỗ bài tập excel cải thiện tất cả lời giải tại đây

Bài 1: Một số hàm cơ bạn dạng. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Ttận hưởng 8-3

Ttận hưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

 

 

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

 

 

3

Lê Ngọc

Nữ

26

 

 

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

 

 

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

 

 

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

 

 

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

 

 

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26

 

 

 

a) Thưởng trọn 8-3: ttận hưởng 200.000 mang lại mọi nhân viên cấp dưới Nữ, còn lại ko được thưởng trọn.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao có lời giải

Thưởng trọn A: thưởng trọn 300.000 đến đa số nhân viên gồm ngày công >=24, còn lại không được ttận hưởng.Thêm vào cột Thưởng trọn B: thưởng trọn 100.000 mang đến đa số nhân viến Nam có ngày công >26 hoặc nhân viên cấp dưới Nữ bao gồm ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel xong xuôi bảng tài liệu bên dưới đây:

BẢNG CHI TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

 

 

12

 

 

2

BDNT

 

 

25

 

 

 

CT

 

 

10

 

 

 

BDGN

 

 

60

 

 

 

BDTS

 

 

22

 

 

 

BDGN

 

 

24

 

 

 

CT

 

 

100

 

 

 

BDTS

 

 

240

 

 

 

BDTS

 

 

15

 

 

 

CT

 

 

5

 

 


Thực hiện:Thao tác auto điền tài liệu vào cột STT (theo tứ đọng tự tăng mạnh 1,2,3...).Điền cột Tên hàng: Nếu 2 cam kết tự đầu của Mã mặt hàng là “CT” ghi là “Công tắc” còn sót lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá chỉ phụ thuộc vào 2 ký kết tự cuối của Mã hàng cùng bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000

 

Tên hàng

Tổng số

Công tắc

 

Bóng đèn

 

 

Bài 3. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 CHO CÁN Bộ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

 

 

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

 

 

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

 

 

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

 

 

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

 

 

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

 

 

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

 

 

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

 

 

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

 

 

10

Lê La

NV

1986

300

28

 

 


Thêm vào cột Tuối bên phải cột Năm sinch theo thời giờ khối hệ thống, tiếp nối tính tuối của cán bộ, nhân viên cấp dưới.Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.Tính trợ thời ứng = 80% * Lương.Thêm vào một cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu dịch vụ là GĐ ttận hưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP.. thưởng 300000, PTP thưởng 200000, sót lại thưởng trọn 100000.

Thêm vào cột Còn lại nghỉ ngơi cuối bảng tính, tính Còn lại =Lương + Ttận hưởng - Tạm ứng.Tính tổng số tiền còn đề xuất bỏ ra cho cán bộ, nhân viên cấp dưới theo list trên; Tính lương bình quân. Tính lương tối đa, Lương thấp tốt nhất.

Bài 4. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢPhường PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Shop chúng tôi Mây trắng

100

 

 

 

 

 

 

2

G001K

Mây xanh Co

150

 

 

 

 

 

 

 

X002K

Đội xe

200

 

 

 

 

 

 

 

L001C

Công ty ABC

100

 

 

 

 

 

 

 

L002C

Công ty ANZ

50

 

 

 

 

 

 

 

G002C

XN cơ khí

120

 

 

 

 

 

 

 

G003K

XN đóng tầu

80

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn uống cứ đọng vào ký kết từ bỏ đầu tiến của Chứng trường đoản cú để phân chia số lượng vào những cột số lượng của Xăng, Gas cùng Dầu lửa.Nếu cam kết từ đầu của bệnh tự là X thì số lượng được phân chia vào cột Xăng.Nếu cam kết từ đầu của hội chứng từ là G thì số lượng được phân chia vào cột Gas.Nếu ký kết trường đoản cú đầu của triệu chứng tự là L thì số lượng được phân chia vào cột Dầu lửa.Tính thành tiền cho từng cột = số lượng * Đơn giá

Trong đó solo giá phụ thuộc vào bảng giá, tất cả 2 loại giá: giá chỉ hỗ trợ (CC) cùng giá chỉ marketing (KD); giả dụ ký từ bỏ cần của bệnh từ bỏ là c thì đem giá chỉ cung cấp, ngược trở lại đem giá bán kinh doanh.

Tính tổng cho từng cột.Tính tổng số triệu chứng tự nên xuất HĐ = Tổng của những số là ký kết từ bỏ đồ vật 4 của mã hội chứng trường đoản cú.Trích xuất ra một list new với ĐK số lượng>100.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Mì Nướng Muối Ớt Bằng Nồi Chiên Không Dầu Thơm Khó Cưỡng

Bài 5. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ tên ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

   

 

 

 

2

Phạm Hùng

201NOM

   

 

 

 

3

Lê Ngọc

205NOM

   

 

 

 

4

Phạm Hùng

209NOM

   

 

 

 

5

Nguyễn Thành

102NOM

   

 

 

 

6

Lê Hoài

107VIP

   

 

 

 

7

Vũ Ngọc

209NOM

   

 

 

 

8

Nguyễn Mai

210VIP

   

 

 

 

9

Mộng Mơ

202VIP

   

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

a) Tính số ngày ngơi nghỉ = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (cần sử dụng hàm INT, MOD)

 

b) Tính tổng số ngày ngơi nghỉ, Tổng số tuần, Tổng số ngày lẻ.

 

⇒ đề thi thương thơm mại ngân hàng 2021

⇒ đề thi tài thiết yếu tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài bao gồm doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tìm kiếm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên 1-1 vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

 

Phòng Hành chính

1,200,000

 

002

Ngô Văn Nhu

1002

 

Phòng Hành chính

1,850,000

 

003

Nguyễn Hương

1001

 

Phòng QLCL

1,600,000

 

004

Quốc Khánh

1003

 

Phòng Khoa học

950,000

 

005

Phạm Thành

1002

 

Phòng Quản trị

1,000,000

 

006

Trần Thuỷ

6033

 

Phòng Tài chính

2,000,000

 

007

Nguyễn Hương

1003

 

Phòng Thiết bị

2,200,000

 

008

Lê Dung

1003

 

Phòng Kinch doanh

1,800,000

 

 

Bâng mã ngach và phu cấp

 

Mã ngạch

Tên ngạch ốp công chức

Prúc cung cấp (%)

1001

Chuim viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên ổn viên chính

0.20

1003

Chulặng viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05

 

Yêu cầu: Dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy cần sử dụng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu vào 2 cột Tên ngạch cùng Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ phiên bản + (Phú cung cấp * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò tra cứu (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

 

 

 

 

 

 

 

2

Pa0C15

 

 

 

 

 

 

 

3

SaOB2

 

 

 

 

 

 

 

4

ToOC23

 

 

 

 

 

 

 

5

HĨ0C12

 

 

 

 

 

 

 

6

HĨ0A13

 

 

 

 

 

 

 

7

ToOB12

 

 

 

 

 

 

 

8

SaOB2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy ổn định Parasonic

300

115

95

To

Máy điều hòa Tosiba

250

85

56

Sa

Máy cân bằng Samsung

210

120

75

Hi

Máy ổn định Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã sản phẩm với Bảng mã, điền số liệu cho những cột: Tên mặt hàng, Giá nhập, con số nhập, Số lượng xuất.Tính Thành tiền = Giá nhập * con số nhập.Tính Giá xuất phụ thuộc Mã hàng: ví như Mã hàng tất cả ký tự lắp thêm 4 (tính từ bỏ bên trái) là A thì Giá xuất=Giá nhập+15, nếu như là B thì Giá xuất = Giá nhập+12,còn sót lại Giá xuất =Giá nhập+10Tính Tiền xuất phụ thuộc giá xuất và con số xuất, format đơn vị chức năng tiền tệ là USD.Tính tổng số cho từng cột.Chèn thêm cột Ghi crúc ở cuối.Điền thông báo mang lại cột ghi crúc như sau: trường hợp SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, ví như SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, sót lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tìm kiếm (VLOOKUP). Cho bảng dữ liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

   

 

100

 

 

2

AI

Vải bông

   

 

200

 

 

3

DI

Xi măng

   

 

300

 

 

4

C2

Gạch

   

 

120

 

 

5

A2

Vải bông

   

 

400

 

 

6

B3

Bìa

   

 

1500

 

 

7

D2

Xi măng

   

 

300

 

 

8

Cl

Vôi

   

 

120

 

 

9

A3

Vải bông

   

 

400

 

 

10

B4

Giấy

   

 

1500

 

 

 

a) Lập cách làm điền giá trị vào cột Nhận xét theo nguyên tắc sau:

Nếu thời gian giữ kho Nếu 30 Nếu thời gian giữ kho >90 ghi dìm xét: Bán chậmDựa vào Ký trường đoản cú đầu của Mã cùng Bảng tra cứu dưới đây, sử dụng hàm VLOOKƯP để điền thông tin vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu vãn giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành chi phí = con số X Đơn giá chỉ X 1.1; format chi phí cả nước.Hoàn thành bảng thống kê lại sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

 

 

Vải bông

 

 

Xi măng

 

 

Gạch

 

 

 

Bài 9. Hàm dò search (HLOOKUP), những hàm thống kê lại. Cho bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Tại KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá prúc thu

Tiền phòng

1

A

   

 

3

 

 

 

2

B

   

 

1

 

 

 

3

A

   

 

2

 

 

 

4

B

   

 

4

 

 

 

5

c

   

 

1

 

 

 

6

A

   

 

2

 

 

 

7

B

   

 

4

 

 

 

8

A

   

 

1

 

 

 

9

A

   

 

2

 

 

 

10

B

   

 

2

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng mã đối kháng giá chỉ phòng chia theo loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phụ thu

35

25

15

 

 

Số ngày = Ngày đi - Ngày mang lại, nếu như ngày đi trùng với ngày đến thì tính 1 ngày.Giá phòng dựa vào các loại chống cùng bảng solo giá chỉ chống, giả dụ chống có 1 bạn thuế thì đem giá 1, giả dụ gồm tự 2 người trsinh hoạt lến thì giá chỉ 2.Giá prúc thu dựa vào một số loại phòng với báo giá phú thu.Tiền phòng = số ngày * (Giá phòng + Giá prúc thu), dẫu vậy ví như người mướn chống bên trên 10 ngày thì được sút 10% giá chỉ prúc thu.Thống kê số tiền thu được theo từng loại phòng.

Loại

Số tín đồ ở

Số tiền thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25

 

Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng phù hợp lợi nhuận bán hàng của 3 chi nhánh công ty chúng tôi ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh Sài Gòn

520

480

350

500

 

a) Vẽ thiết bị thị như sau:

 

 

*

 

 

Chỉnh sửa vật dụng thị theo yếu hèn cầu sau:

Txuất xắc đối kiểu dáng đánh nền cho Series dữ liệu

Thêm title mang đến đồ vật thị “Tổng hòa hợp doanh thu bán hàng của 3 Trụ sở Công ty

ANZ năm 2012”.

Hiện thị giá trị cho mỗi cột.

Xoay chiều biểu diễn của đồ vật thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column