*

 Tổng hợp các tài liệu về kế toán mới nhất 16 bài tập excel 2016 cơ bản đến nâng cao có đáp án
16 bài tập excel 2016 cơ bản đến nâng cao có đáp án

Rất mới dành cho bạn nào quan tâm đến 16 bài tập excel 2016 cơ bản đến nâng cao có đáp án mới nhất của chúng tôi

 

Bài 1:

 

*

 

Điền dữ liệu cho cột “NGÀNH THI” dựa vào ký tự thứ 1 của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN”.Điền dữ liệu cho cột “KHU VỰC” là ký tự thứ 2 của “MÃ SỐ” và được chuyển về kiểu dữ liệu số.Điền dữ liệu cho cột “TỔNG ĐIỂM” là tổng của “ĐIỂM TOÁN”, “ĐIỂM LÝ” và “ĐIỂM HÓA”.Sắp xếp bảng tính theo “MÃ SỐ” tăng dần.Điền dữ liệu cho “ĐIỂM CHUẨN” dựa vào ký tự đầu của “MÃ SỐ” được dò trong bảng “BẢNG TRA ĐIỂM CHUẨN” nhưng nếu “KHU VỰC” là 1 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 1” còn nếu “KHU VỰC” là 2 thì lấy “ĐIỂM CHUẨN 2”.Điền dữ liệu cho “KẾT QUẢ” nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng “ĐIỂM CHUẨN” thì điền “đậu”, ngược lại điền “rớt”.Thống kê tổng số thí sinh ngành “Kế Toán” có kết quả đậu.

THÍ SINH CÓ KẾT QUẢ ĐẬU

Kế Toán

 


Dùng Advance Filter rút trích ra tất cả các thí sinh có kết quả “đậu”.Thêm cột “LỚP TÀI NĂNG” bên phải cột “KẾT QUẢ” và điền dữ liệu như sau: Nếu tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng 18 và không có môn nào nhỏ hơn 5 thì điền là “lớp tài năng”, còn ngược lại thì điền là “lớp đại trà”.

Bài 2:

 

*

 

 

Lập công thức để điền dữ liệu vào cột TÊN HÀNG dựa vào hai ký tự đầu của MÃ HÀNG và BẢNG 1.

2. Lập công thức điền vào cột TÊN TỈNH dựa vào ký tự thứ ba của mã hàng và BẢNG 2.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao có đáp án

3. Lập công thức điền vào cột SỐ LƯỢNG là ba ký tự cuối của MÃ HÀNG và được chuyển thành dữ liệu kiểu số.

4. Lập công thức điền vào cột ĐƠN GIÁ, nếu sản phẩn được mua trước tháng 5 thì lấy giá 1, còn lại lấy giá 2.

5. Lập công thức điền vào cột THÀNH TIỀN (VND): =SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ. Định dạng đơn vị VND.

6. Lập công thức điền vào cột THÀNH TIỀN (USD):

= THÀNH TIỀN (VND) /19000. Nếu sản phẩm được mua trước tháng 7

=THÀNH TIỀN (VND)/20000. Nếu sản phẩm được mua sau tháng 7

Định dạng đơn vị USD.

Xem thêm: Top 7 Bài Phân Tích Cảnh Ngày Hè Hay Nhất, Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi

7. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần dựa vào cột THÀNH TIỀN (VND)

8. Dùng Advance Filter lọc ra các dòng có TÊN HÀNG là FUTURE.

9. Thực hiện bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền VND)

FUTURE

 

 

10. Tạo Header là Họ và Tên SV ở vị trí trung tâm (center)

⇒đề thi thương mại ngân hàng2021

⇒đề thi tài chính tiền tệnăm 2021

⇒đề thi tài chính doanh nghiệp

Bài 3:

 

*

 

Yêu cầu:

Thiết lập điều kiện cho ba cột Toán, Lý, Hóa: điểm nhập >=0 và Chèn thêm hai cột Ngành thi và Khu vực vào bên trái cột Toán; Hai cột Tổng điểm và Điểm Chuẩn vào bên trái cột Kết Quả; Cột Học bổng vào bên phải cột Kết Quả.Lập công thức cho biết Khu vực và Ngành thi cho từng thí sinh. Biết rằng kí tự thứ 2 của SBD cho biết khu vực; kí tự thứ nhất của SBD cho biết ngành thi.Tính Tổng điểm là tổng cộng của 3 môn thi.Lập công thức cho biết điểm chuẩn dựa vào ngành thi và bảng 2, nếu thí sinh ở khu vực 1 thì điểm chuẩn là Điểm chuẩn 1, ngược lại là Điểm chuẩn 2.Lập công thức cho cột kết quả, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn của ngành dự thi thì kết quả là “Đậu”, ngược lại là “Rớt”.Lập công thức cho cột học bổng, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm học bổng của ngành dự thi thì học bổng là “Có”, ngược lại để trống.Thực hiện bảng thống kê như trên.Trích những thí sinh thi Đậu của khối thi A.Vẽ biểu đồ (PIE) so sánh thí sinh Đậu và Rớt.

Bài 4:

BÀI 4

STT

MãDự Án

Khu Vực

Loại

Dự Án

Chủ Đầu Tư

VốnĐầu Tư

NămBắt đầu

NămKết thúc

Mứcưu tiên

TiềmNăng

1

XD1MNIDC

    

2011

2018

  

2

TH2MBFPT

    

2011

2015

  

3

XD1MTIDC

    

2011

2013

  

4

TH1MBFPT

    

2010

2013

  

5

DL3MBSGT

    

2010

2020

  

6

TH1MNFPT

    

2011

2016

  

7

DL3MTMLI

    

2009

2014

  

8

XD1MNIDC

    

2007

2013

  

9

DL2MTMLI

    

2011

2018

  

 

Bảng Chủ đầu tư & Vốn đầu tư

Chủ đầu tư

MN

MB

MT

IDC

Cty XD IDICO

100 tỉ

200 tỉ

500 tỉ

FPT

Tập đoàn FPT

800 tỉ

1000 tỉ

750 tỉ

SGT

Sài Gòn Tourist

500 tỉ

350 tỉ

200 tỉ

MLI

Tập đoàn Mai Linh

1000 tỉ

1500 tỉ

800 tỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng loại dự án

Loại Dự Án

XD

Dự án xây dựng

TH

Dự án tin học

DL

Dự án du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Định dạng bảng tính như trên, tạo Header là Họ Và Tên của học viên.

2)Mã khu vực là ký tự thứ 4 và thứ 5 của cột mã dự án

3)Loại dự án dựa vào 2 ký tự đầu của Mã Dự Án và bảng loại Dự Án

4)Chủ đầu tư dựa vào 3 ký tự sau của Mã Dự Án và bảng Chủ đầu tư & Vốn đầu tư

5)Vốn đầu tư dựa vào mã dự án và mã khu vực, tra trong bảng chủ đầu tư & vốn đầu tư

6)Mức ưu tiên dựa vào ký tự thứ 3 của mã dự án

7)Nếu số năm hoạt động

 

Tổng Vốn Đầu Tư

Sài Gòn Tourist

 

Tập đoàn FPT

 

 

 

 

 

 

Bài 5:

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC

???

Mã Số

Họ Và Tên

Ngành Thi

Khu Vực

Toán

Hóa

Kết Quả

H101X

Thị

Nhung

 

 

5.0

8.0

7.0

 

H102S

Hồng

Nguyệt

 

 

6.0

5.0

5.0

 

C203X

Văn

Thao

 

 

2.0

6.0

3.0

 

D240X

Quang

Đạo

 

 

9.0

9.0

7.0

 

M205S

Thu

Thảo

 

 

5.0

5.0

4.0

 

C106X

Thị

Huyền

 

 

10.0

8.0

8.0

 

D107S

Hồng

Nhung

 

 

8.0

6.0

5.0

 

M208X

văn

Thắng

 

 

4.0

3.0

5.0

 

Bảng 1:

Mã Ngành

M

D

C

H

Ngành thi

Máy tính

Điện Tử

Cơ Khí

Hóa Dầu

Điểm chuần 1

19

16

15

14

Điểm chuần 2

20

18

16

15

Bảng 2:

Mã ngành

Điểm Học Bổng

M

25

D

23

C

21

H

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèn vào trước cột kết quả ba côt: Tổng Cộng, Điểm ChuẩnHọc Bổng.Dùng hàm lấy ra năm hiện hành "KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM ???" .Lập công thức điền dữ liệu cho cột Khu Vực, khu vực là ký tự thứ 2 của Mã số.ngành Thi: Dựa vào ký tự đầu của Mã Số (Mã ngành) và Bảng 1.Điểm Chuẩn: Dựa vào ký tự đầu của Mã số (Mã ngành), Khu vực và Bảng 1. Trong đó, nếu thí sinh thuộc khu vực 1 thì lấy Điểm chuẩn1, ngược lại lấy Điểm chuẩn2.Tính Tổng cộng là tổng điểm của 3 môn.Hãy lập công thức điền Kết quả như sau: Nếu thí sinh có điểm Tổng cộng >= Điểm chuẩn của ngành mình dự thi thì sẽ có kết quả là "Đậu", ngược lại là "Rớt".Cột Học bổng lập công thức điền vào đó là "Có" nếu điểm Tổng cộng của thí sinh >= Điểm học bổng, trường hợp ngược lại để trống.Sắp xếp lại danh sách Kết quả tuyển sinh theo thứ tự tăng dần của cột điểm Tổng Cộng.Rút trích: thông tin của các thí sinh thuộc ngành thi Máy Tính .

Bài 6:Nhà sách XYZ có hệ thống 2 chi nhánh

 

*

 

Yêu cầu:

Tạo một Sheet Tổng kết cuối năm để tínhTổng số lượng sách đã bán. ( Dùng chức năng Consolidate ).Sử dụng chức năng SparkLine vẽ đồ thị cho bảng thống kê của 2 chi nhánh.Vẽ biểu đồ cột cho bảng tổng kết của cửa hàng.Thực hiện chức năng Conditional Formatting, để đánh dấu số lượng cao nhất của từng loại sách

Bài 7:

BẢNG DOANH SỐ BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngàymua

Số lượngmua

Đơn giámua

Ngàybán

Số lượngbán

Đơn giábán

Tiềnchênh lệch

Tiềnhoa hồng

1

S100X

 

 

 

 

 

100

 

 

 

2

S150Y

 

 

 

 

 

120

 

 

 

3

M300X

 

 

 

 

 

250

 

 

 

4

N310X

 

 

 

 

 

300

 

 

 

5

D120Y

 

 

 

 

 

125

 

 

 

6

N250X

 

 

 

 

 

200

 

 

 

7

M120Y

 

 

 

 

 

100

 

 

 

8

D100X

 

 

 

 

 

95

 

 

 

9

S200X

 

 

 

 

 

170

 

 

 

10

S120X

 

 

 

 

 

120

 

 

 

Bảng tra 1

 

Bảng tra 2

 

Mã hàng

Tên hàng

Đơn giá mua

 

Mã hàng

S

M

D

N

 

S

Sữa

300,000

 

Giá 1

350,000

200,000

300,000

100,000

 

M

Muối

150,000

 

Giá 2

320,000

190,000

270,000

90,000

 

D

Đường

250,000

      

 

N

Nước khoáng

75,000

      

 

                    
Định dạng bảng tính như trên, tạo header là họ và tên của học viên.Tên hàng dựa vào ký tự đầu tiên của mã hàng và bảng tra 1 .Số lượng mua dựa vào 3 ký tự giữa của mã hàng .Đơn giá mua dựa vào tên hàng và bảng tra 1 .Đơn giá bán dựa vào ký tự đầu của mã hàng và bảng tra 2. Chú ý rằng nếu ký tự cuối của mã hàng là X thì chọn đơn giá 1, nếu ký tự cuối của mã hàng là Y thì chọn đơn giá 2.Tiền chênh lệch = Tiền bán – Tiền mua .Cột tiền hoa hồng được tính như sau: Nếu như số ngày tồn kho

Tên hàng

Sữa

Muối

Đường

Nước khoáng

Tổng tiền chênh lệch

 

 

  
Dùng Advanced Filter trích ra những mặt hàng có số lượng bán >=200 .Thực hiện bảng thống kê bên dưới .Vẽ đồ thị cho bảng thống kê ở câu 9 .

Bài 8: